För tredje gången sedan 2012 presenterar Acando Digital vår studie kring svenska företags digitala mognad. Trots att utvecklingen går åt rätt håll leder företagens ansträngningar till förvånansvärt få resultat. Företagen gör stora investeringar på området och förändringsbehovet är enormt.

Nyheter

Digitaliseringen driver på förändringsbehovet hos svenska företag. Ny studie visar att de företag som valt att satsa på att vara nyskapande och som samtidigt kunnat utveckla en digital kultur i en...
KVARTALET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2015 > Nettoomsättning 427 MSEK (447) > Rörelseresultat 22 MSEK (-25*) > Rörelsemarginal 5,1 % (neg.) > Resultat efter skatt 14 MSEK (-22) > Resultat per aktie 0,14...

Event

Frukost serveras från klockan 08.00. Ökar intäkterna genom personaliserade budskap? Vilka förmågor kräver marknadens ökade digitalisering? Den 4 december 2015 presenterar Acando och partners nästa...
Epicenter, Malmskillnadsgatan 32, Stockholm