Nyheter

Acando har vunnit Region Skånes (RS) ramavtalsupphandling avseende konsulttjänster inom verksamhet, organisation, produktion samt ekonomistyrning. Avtalet omfattar fyra områden av konsulttjänster;...
Digitaliseringen inom industri kopplas ofta ihop med den evolution av smarta produkter i form av givare, sensorer, styr och regel-enheter som tillsammans med allt mer molnbaserade styrande optimera...

Event