Vi är Nordens ledande management & IT konsultbolag  som brinner för att leda förändring och inspirera våra kunder, och oss själva till ständig utveckling. Vi är en organisation med nära till beslut och har stark lokal närvaro där vi ständigt växer och utmanar. 

Nyheter

KVARTALET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2015 > Nettoomsättning 427 MSEK (447) > Rörelseresultat 22 MSEK (-25*) > Rörelsemarginal 5,1 % (neg.) > Resultat efter skatt 14 MSEK (-22) > Resultat per aktie 0,14...

Event