Vi tror på att göra skillnad, skapa hållbar utveckling och utmana befintliga strukturer. 

Vi har förmågan att förstå morgondagens drivkrafter och anpassa dem till dagens förutsättningar. Vi hjälper våra kunder att accelerera sin utveckling och framgång. 

Vi vet att evolution och flexibilitet är nödvändigt. Teknologi skapar möjligheter. Vi kombinerar struktur och vision, erfarenhet och innovation. Vi skapar resultat som ger en balans mellan dagens verklighet och framtidens möjligheter.

Genom samgåendet mellan Connecta och Acando har vi lagt grunden för att fortsätta bygga Sveriges och norra Europas modernaste konsultbolag.

Vår gemensamma resa under ny flagg har bara börjat.

Carl-Magnus Månsson, VD Acando

Nyheter

Torsdagen den 21 maj presenterar Universum rankingen över Nordens mest attraktiva arbetsgivare. Acando har i år placerat sig på plats 24 över de mest attraktiva arbetsgivarna bland de nordiska...
Vid årsstämman i Acando AB (publ) den 4 maj 2015 fattades följande beslut:
KVARTALET 1 JANUARI – 31 MARS 2015 > Nettoomsättning 557 MSEK (401) > Rörelseresultat 46 MSEK (27) > Rörelsemarginal 8,3 % (6,7 %) > Resultat efter skatt 29 MSEK (21) > Resultat per aktie 0,28 SEK...

Event

Den snabba tekniska utvecklingen ställer oss hela tiden inför nya svåra överväganden. Kan utvecklingen stödja vår strävan mot en effektivare och mer värdeskapande verksamhet? Vi behöver ta beslut o...
Acando, Malmskillnadsgatan 32, plan 11, Stockholm