Vi tror på att göra skillnad, skapa hållbar utveckling och utmana befintliga strukturer. 

Vi har förmågan att förstå morgondagens drivkrafter och anpassa dem till dagens förutsättningar. Vi hjälper våra kunder att accelerera sin utveckling och framgång. 

Vi vet att evolution och flexibilitet är nödvändigt. Teknologi skapar möjligheter. Vi kombinerar struktur och vision, erfarenhet och innovation. Vi skapar resultat som ger en balans mellan dagens verklighet och framtidens möjligheter.

Genom samgåendet mellan Connecta och Acando har vi lagt grunden för att fortsätta bygga Sveriges och norra Europas modernaste konsultbolag.

Vår gemensamma resa under ny flagg har bara börjat.

Carl-Magnus Månsson, VD Acando

Nyheter

KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI 2015 > Nettoomsättning 566 MSEK (388) > Rörelseresultat 38 MSEK (6) > Rörelsemarginal 6,7 % (1,6 %) > Resultat efter skatt 27 MSEK (5) > Resultat per aktie 0,27 SEK (0,0...
Äntligen klipper vi officiellt banden och lanserar vår nya blogg – acandosap.com. Här kommer vi att publicera tankar och åsikter om det som sker med SAP som produktleverantör och hur det påverkar o...
Resultatet blev över förväntan när Arvid Nilsson ersatte sitt komplexa, tidskrävande och sårbara system med ett lättförståeligt BI-system. Läs mer om Acando Analytics

Event