Förändringar i vardagen upplevs ofta som jobbiga, men med dagens utvecklingstakt blir det viktigare att förstå förändring och anpassningsförmågan blir ofta affärskritisk. I ChangePodden hoppas Denise Fuglesang och Kent Lidbom på att få fler att fundera på frågor kring förändring och hur man själv kan hantera den.

Nyheter

KVARTALET 1 OKTOBER– 31 DECEMBER 2016 > Nettoomsättning 633 MSEK (565) > Rörelseresultat 82 MSEK (62) > Rörelsemarginal 12,9 % (10,9 %) > Resultat efter skatt 67 MSEK (60) > Resultat per aktie 0,65...

Event