Digital Consulting & Solutions

Ledare av digitala förändringsresor

Under de senaste tjugo åren har vi rört oss mot en ny digitaliserad framtid. När vi står mitt i denna stora förändring kan vi se nya beteenden hos individer, företag och organisationer. Nya behov har uppstått och olika sätt att ta sig an och möta digitaliseringen är uppenbara.

Ur ett affärsperspektiv ser vi verksamhetsprocesser som ersätts eller utökas med digitala lösningar. I många fall har digitaliseringen också skapat helt nya affärer och affärsmöjligheter.  IT är inte längre bara ett verksamhetsstöd – tekniska lösningar har blivit en del av kärnaffären. Digitaliseringen vidgar våra kunders processer, affärer och kunddialoger.

Leder framgångsrika förändringsresor
Acando Digital Consulting & Solutions stöttar företag, organisationer och offentlig sektor med den tuffa uppgiften att anta de digitala utmaningarna. Med oss har nya affärer uppstått och verksamhetsprocesser har utvecklats och effektiviserats. Med hjälp av oss har innovativa lösningar kunnat möta nya behov hos våra kunder. 

Med hjälp av vårt affärskunnande och verksamhetsfokus i kombination med ett djupt tekniskt kunnande levererar vi bestående innovativ förändring och lösningar på modern teknik och plattformar.

Standardisering, kostnadseffektivitet och förvaltningsbarhet
Digital Consulting & Solutions levererar lösningar som är enklare att implementera, där utvecklingen kan minimeras och som enkelt kan förändras och uppgraderas. 

Våra erbjudanden

Digital strategi & transformation

Utvecklar strategier och driver den digitala transformationen mot tillväxt och lönsamhet - från det inspirerande arbetet med vision och målbild till det komplexa arbetet med exekveringen.

Customer Relationship Management 

Etablerar 360-gradersvy för enhetlig kundupplevelse genom samtliga kanaler oavsett sälj, marknad eller kundservice med hjälp av marketing automation, säljstöd, lojalitetsprogram och kundservice.

Analytics

Hjälper beslutsfattare att analysera information, kravställa och realisera lösningar för att få tillgång till rätt information vid rätt tillfälle för att ta såväl strategiska som operativa beslut.

Digital Project Services

Driver den IT-relaterade utvecklingsprocessen från projektledning via verksamhetskrav till implementering och test.

Customer Experience & Commerce

Utvecklar koncept och lösningar från ett kundcentriskt perspektiv. Bygger innovativa gränssnitt inom områden som kunddialog, e-handel, marknadsföring och e-tjänster.

Digital Workplace & Collaboration 

Implementerar koncept för digitala arbetsplatser och effektiv samverkan för det nya arbetslivet med hjälp av moderna lösningar och arbetssätt.

Integration 

Integrerar och automatiserar flöden och processer genom företagets hela värdekedja, från kund till leverantör med hjälp av världsledande integrationsplattformar.

Cloud Transformation

Migrerar existerande plattformar till molnet och utvecklar lösningar som skalar efter behov både kostnadsmässigt och kapacitetsmässigt.