Pressmeddelanden

Senaste rapporter

Årsredovisning för 2016 publiceras i april 2017, vecka 15.

 

KVARTALET 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2016

 • Nettoomsättning 633 MSEK (565)
 • Rörelseresultat 82 MSEK (62)
 • Rörelsemarginal 12,9 % (10,9 %)
 • Resultat efter skatt 67 MSEK (60)
 • Resultat per aktie 0,65 SEK (0,59)
 •  
  ACKUMULERAT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016

 • Nettoomsättning 2 206 MSEK (2 115)
 • Rörelseresultat 210 MSEK (168)
 • Rörelsemarginal 9,5 % (7,9 %)
 • Resultat efter skatt 180 MSEK (131)
 • Resultat per aktie 1,75 SEK (1,27)
 • Likvida medel 72 MSEK (93)
 • Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 1,30 SEK (1,20) per aktie, motsvarande totalt cirka 134 MSEK (123)