Ägarstruktur

Bolagets aktiekapital uppgår till 144 002 616,45 kronor fördelat på 104 407 419 aktier, varav 3 639 990 A-aktier och 100 767 429 B-aktier. Antalet aktieägare uppgår till cirka 23 500. De 10 största aktieägarna representerar cirka 61 procent av rösterna och omkring 48 procent av kapitalet.

Nedan listas de 10 största ägarna per 2016-12-30.

Innehavare

Innehav %

 Röster  %

A-aktier         

B-aktier              

Svedulfs med bolag

17,5

23,2

1 500 000

1 6750 000

Ulf J Johansson med bolag

 2,8

12,9

1 639 990

 1 300 500  

Svolder AB        

 5,8

 7,7

  500 000

 5 533 000

Fjärde AP-fonden

 6,5

 5,0

 

  6 811 617

Swedbank Robur Fonder

 4,4

 3,3

 

  4 545 402

TIBIA Konsult AB

 2,8

 2,2

 

 2 960 553

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension


 2,8

 
2,1

 

 
 2 938 259

Handelsbanken fonder

 2,3

 1,8

 

 2 415 653

DnB - Carlson fonder

 1,8

 1,4

 

 1 878 775

Acando-gruppen i egen ägo

 1,5

 1,1

 

 1 542 000