Årsstämma

ÅRSSTÄMMA 2017

Årsstämma 2017 kommer att äga rum den 4 maj 2017 i Stockholm.
Mer information kommer.

 

Aktieägares rätt att få ett ärende behandlat på stämman
Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid stämman skall skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran skickas per e-post till lotta.trulsson@acando.com och ska ha inkommit senast 16 mars 2017.