Revisor

Vid årsstämman i Acando AB (publ) den 28 april 2016 fattades det beslut om att välja revisionsföretaget KPMG som revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (2017), som har utsett Helena Arvidsson Älgne till huvudansvarig revisor.