Styrelse

 


Ulf J Johansson 

Ulf J Johansson
Född 1945.
Styrelseordförande i Acando AB sedan 2000.
Övriga uppdrag: Ordförande i Eurostep Group AB och Trimble Navigation Ltd. Ledamot i Telefon AB LM Ericsson (Ericsson) och European Institute of Innovation and Technology.
Utbildning: Tekn Dr.
Aktieinnehav: 1 639  990 A-aktier, 1 300 500 B-aktier (samtliga via bolag).

 


Anders
Skarin

 

Anders Skarin
Född 1948.
Ledamot i Acando AB sedan 2003.
Övriga uppdrag: Ordförande i Enea, Multisoft Consulting, JVAB och Infobric. Ledamot i Mercur Solutions.
Utbildning: Fil kand.
Aktieinnehav: 100 000 B-aktier (via bolag).

 


Magnus
Groth

Magnus Groth
Född 1963.
Ledamot i Acando AB sedan 2009.
Övriga uppdrag: Vd och koncernchef i SCA.
Utbildning: Civilingenjör och Civilekonom.
Aktieinnehav: 3 500 B-aktier.


Lena 
EliassonCecilia
Beck-Friis 

Lena Eliasson
Född 1967.
Ledamot i Acando AB sedan 2016.
Övriga uppdrag:  Personaldirektör på försvarskoncernen Saab
Utbildning: Civilingenjör.
Aktieinnehav: 0.


Cecilia Beck-Friis

Född 1973. 
Ledamot i Acando AB sedan 2016.
Övriga uppdrag:  Styrelseledamot i Net Insight AB (publ) och Paradox Interactive AB
Utbildning: Studerat Executive Management Program på IFL Handelshögskolan och marknadsföring och försäljning på Berghs School of Communication.
Aktieinnehav: 0.


Alf Svedulf

Alf Svedulf
Född 1939.
Ledamot i Acando AB sedan 2006.
Utbildning: Byggnadsingenjör.
Aktieinnehav: 1 500 000 A-aktier, 16 750 000 B-aktier (inkl. familj och bolag).


Caroline af Ugglas     

Caroline af Ugglas
Född 1958.
Ledamot i Acando AB sedan 2015.
Övriga uppdrag: Vice vd Svenskt Näringsliv.  Styrelseledamot i AMF, BeijerAlma och Kollegiet för svensk bolagsstyrning.
Utbildning: Ekonomexamen Stockholms Universitet.
Aktieinnehav: 15 000 B-aktier.


Mats O Paulsson

Mats O Paulsson
Född 1958.
Ledamot i Acando AB sedan 2012.
Övriga uppdrag: Ordförande i Hjortkvarn Timber AB och Torpheimergruppen AB. Ledamot i BTH Bygg AB, Bösarps Grus & Torrbruk AB, GDL Transport AB, Kanonaden entreprenad AB, Ramirent Plc och WinGroup AG.
Utbildning: Civilingenjör.
Aktieinnehav: 100 581 B-aktier.

 


Mija Jelonek

Mija Jelonek
Född 1964.
Arbetstagarrepresentant sedan 2005.
Konsult på Acando.
Utbildning: ADB-linjen.
Aktieinnehav: 0.


Åsa Lindström

Åsa Lindström
Född 1976.
Arbetstagarrepresentant sedan 2016.
Business Team Manager ITMC West Acando.
Utbildning: Teknologie doktor 
Aktieinnehav:  4 500 B-aktier.