Acceleration at heart, Strategy in mind

Uppförandekod

En av Acandos största tillgångar är vårt varumärke, som skall borga för att vi alltid ser till kundens behov och utför våra uppdrag därefter. Det är allas vår skyldighet att se till att förtroendet för oss och vårt varumärke upprätthålls. Sättet att försäkra oss om det är att vi agerar på korrekt sätt i varje given situation. Självklart följer vi de lagar, regler och regelverk som är finns, men det räcker inte. Därför har vi tagit fram en uppförandekod, som anger riktlinjer för hur vi skall agera och förhålla oss, internt såväl som mot våra kunder, partners och andra intressenter.

Uppförandekoden visar hur våra kärnvärden kan översättas till konkreta situationer och hur de blir vägledande för vårt sätt att agera. Våra kunder skall känna sig säkra på att vårt arbete är baserat på gedigen kompetens och integritet. Vårt arbete tillsammans med våra kunder skall stödja och utveckla vårt rykte och därmed upprätthålla förtroendet för oss. En uppförandekod kan emellertid inte täcka alla tänkbara situationer som kan komma att uppstå. Därför är det viktigt att alltid rådgöra med en chef eller annan ansvarig vid situationer som är oklara. Som konsultföretag har vi ett extra stort ansvar, som inte bara innefattar arbetet direkt relaterat till vår egen organisation utan även till våra kunders organisationer.

Vårt ansvar att alltid agera enligt våra kärnvärden och följa uppförandekoden skall därför ses ur dessa båda perspektiv.