Aktuellt

Acando har vunnit ramavtal med Region Skåne

Acando har vunnit Region Skånes (RS) ramavtalsupphandling avseende konsulttjänster inom verksamhet, organisation, produktion samt ekonomistyrning. Avtalet omfattar fyra områden av konsulttjänster; Hälso- och sjukvård, Medicinsk Service, Kollektivtraf...

Acando växlar upp inom industri 4.0

Digitaliseringen inom industri kopplas ofta ihop med den evolution av smarta produkter i form av givare, sensorer, styr och regel-enheter som tillsammans med allt mer molnbaserade styrande optimerar och delar processinformation mellan sig. Vare sig i...

Acando bokslutskommuniké 2016

KVARTALET 1 OKTOBER– 31 DECEMBER 2016 > Nettoomsättning 633 MSEK (565) > Rörelseresultat 82 MSEK (62) > Rörelsemarginal 12,9 % (10,9 %) > Resultat efter skatt 67 MSEK (60) > Resultat per aktie 0,65 SEK (0,59) ACKUMULERAT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016 ...