Trafikverket väljer Acando som leverantör

Acando har tilldelats ett avtal med Trafikverket rörande implementering av en ny IT-lösning för hantering av anläggningsdata för väg- och järnvägsnäten i Sverige.

Lösningen som implementeras inom ramen för Trafikverkets ANDA-projekt ska delvis ersätta befintliga system och dessutom tillföra ny funktionalitet. Som option finns även en möjlighet för Trafikverket att avropa implementering av ett underhållssystem. I projektleveransen deltar även Triona AB och Eurostep AB som samarbetspartners till Acando.

Implementeringen kommer att skapa möjlighet för Trafikverket att införa nya trafiklednings-, underhålls- och planeringsprocesser som kräver ett bättre och mer enhetligt anläggningsregister. Lösningen kommer dessutom att skapa möjligheter för effektivare hantering av Trafikverkets informationsbehov genom gemensamma lösningar och rutiner. En lyckad implementering kommer också ge möjlighet till ökad precision gällande underhållsåtgärder.

- Vi är mycket entusiastiska inför uppgiften att hjälpa Trafikverket att skapa en ännu stabilare och starkare infrastruktur i Sverige, att bidra med samhällsnytta är alltid en stor drivkraft för oss, säger Acandos Sverigechef Christer Norrman.

Detta är information som Acando AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2015.

För mer information vänligen kontakta:

Christer Norrman, Sverigechef Acando, christer.norrman@acando.com, 073-082 5574

Anders Sjökvist, Affärsområdeschef IT Management Consulting Acando, anders.sjokvist@acando.com, 070-639 9726

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1800 anställda i fyra länder i Europa samt leveranscentra i Indien och Lettland. Acando omsatte närmare 2 miljarder kronor 2014 och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.acando.se

PDF-format: Se pressmeddelandet som pdf