Acandos årsredovisning för 2016 publicerad

Acandos årsredovisning för 2016 är publicerad på bolagets hemsida www.acando.com (Investor Relations).

Denna information är sådan information som Acando AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017 kl. 08.00.  

För mer information vänligen kontakta:
Anneli Lindblom, CFO Acando AB, tel. 08-699 70 00.

Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen har cirka 1 700 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

PDF-format: Se pressmeddelandet som pdf