Customer journey innovation - vägen till kundinsikt bortom vad kunden själv kan berätta

Börjar: 2017-02-23 08:30
Slutar: 2017-02-23 10:00
Var: Acando, S:t Eriksgatan 5, Göteborg

 

 Frukost serveras från 08.00.

Acandos studier visar att företag ser på innovation som den viktigaste digitala förmågan. Trots det är det bara ett fåtal som lyckas med digital innovation. Många företag upplever istället att banbrytande innovationer kommer från nya aktörer, som rubbar rådande branschlogik.

För att kunna möta hotet från nya aktörer och skapa banbrytande lösningar i kundens vardag blir förmågan att förstå kundens faktiska resa allt mer kritisk. Vi presenterar Acandos metodik för att gå bortom traditionell datainsamling och kunddialog, för att på djupet förstå kundens verkliga behov och genom det skapa innovativa tjänster som kunderna vill ha.

Kontaktperson: Cecilia Haraldsson

 

Via Acandos e-postutskick
Via Acandos seminariebroschyr
Via en kollega
Sociala medier
Annat sätt
* - obligatoriska fält