Enterprise Consulting & Solutions

Realisera nyttan med affärssystemet

Vanliga förändringsfaktorer för affärssystem - Hur ser det ut för ditt företag?
IT, och framförallt byte av IT, exploderar. Det är kritiskt att företag kontinuerligt uppdaterar sina affärssystem, dels för att underlätta medarbetarnas vardag, dels för att ge kunderna moderna tjänster och produkter. Vi ser fem vanliga förändringsfaktorer för affärssystem:

  • Affärsprocesser - Processer som drivs av äldre och oflexibla affärssystem blir hämmande och sällan effektiva.
  • Systemteknik – Föråldrad teknik medför svårigheter att integrera systemlösningar och strategiskt tekniska fördelar går förlorade.
  • Applikation - Förändringar i applikation eller hos applikationsleverantören som direkt påverkar funktioner och framtida inriktning.
  • Rapportering - Äldre system är ofta fulla av information som inte kan användas utan betydande tid, energi och ansträngning.
  • Total Cost of Ownership - Den totala kostnaden för ägande av det nuvarande systemet motiverar kostnaden för inköp av nytt affärssystem.

Hur kan Acando hjälpa dig?
Många av Sveriges mest framgångsrika företag har valt oss som partner  att realisera nyttan av deras affärssystem. Vi hjälper våra kunder att reducera kostnader och möjliggöra tillväxt genom att fokusera på att alla nya processer och lösningar skall generera affärsvärde. Med tydlig program- och projektledning etablerar vi rätt omfattning för tydliga leveranser samt ser till att hålla tidsplaner och budget. För oss, betyder framgång att ditt företag skall ”gå live” så snabbt som möjligt, uppleva snabb ROI och leverera system som dina användare känner stor nytta av att använda. 

Våra erbjudanden
Vi levererar erbjudanden inom applikationerna:

Varmt välkommen till våra seminarier och events.