Enterprise Consulting & Solutions

SAP

Ända sedan Acando grundades har kärnan i vårt utbud varit att hjälpa företag att maximera sin tillväxt och lönsamhet med hjälp av vår verksamhetskompetens i kombination med SAP:s produkter. Exempel på utmaningar som vi hjälper till med är:

  • Skapa effektiva processer och systemstöd
  • Säkerställ hög operationell effektivitet
  • Accelerera tillväxt
  • Förbättra kundlojalitet
  • Säkerställ att beslut och styrning baseras på uppdaterad och kvalitativ data

Våra uppdrag består både av expertresurser i specifika roller, samt av leverans av fördefinierade projekt och resultat.

Acandos kompetensbredd kombinerat med djup expertis -  En viktig framgångsfaktor

För att skapa maximal nytta med SAP som stödsystem krävs djup kompetens kring verksamhet och processer, samt teknik och metodik. Den bärande affärsidén hos Acando är att kombinera våra duktiga management-, affärssystem- och teknikkonsulter. Vi har i otaliga projekt genom åren bevisat att denna kombination är lyckosam för att uppnå konkret affärsvärde. Ur ett processperspektiv har vi kompetens inom samtliga viktiga affärsprocesser som exempelvis CRM, Supply chain, ALM och finans. Inom ramen för SAPs lösningar erbjuder vi expertis inom alla kompetensområden som är relevanta för en lyckad SAP-applikation.

Acandos industrialiserade arbetssätt  -  En viktig framgångsfaktor

Många av de utmaningar som vi hjälper till med finns hos ett stort antal företag. För att möjliggöra återanvändning av den kompetens vi byggt upp har vi paketerat standardiserade lösningserbjudanden. Vårt industrialiserade arbetssätt höjer kvaliteten, reducerar ledtid från idé till implementerad lösning, samt minimerar den investering som krävs. Kontakta oss gärna för ytterligare information om våra paketerade erbjudanden.

Lokal närhet – En viktig framgångsfaktor

Acando består idag av drygt 200 SAP-konsulter. Dessa återfinns i Sverige (100), Tyskland (80 ), Finland (25 ). För att skapa en lokal närhet till våra kunder har Acando svenska kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och Ludvika. Utanför Sverige har vi kontor i Norge, Finland, Tyskland och England.

Partnerskap med SAP – En viktig framgångsfaktor

Acandos kompetens kring SAP bevisas inte minst genom nivån på de partnerskap Acando har med SAP. Vi har idag nedanstående partnerstatus vilket gör att vi kan hjälpa våra kunder i alla faser av systemlivscykeln från upphandling till underhåll av införda system.

Referenser

Vi har ett stort antal referenser från utförda leveranser på små och medelstora företag till globala koncerner i olika branscher. Nedan ser ni några exempel, kontakta oss så berättar vi mer.

”Acando har visat på lyhördhet, flexibilitet och tillräckligt god global täckning. Detta, tillsammans med en professionalism och en storlek där Perstorp blir en synlig kund, gjorde att valet till slut föll på Acando som SAP-implementatör.”
Susanna Frennemo, CIO, Perstorp AB

”Acando anlitades för införandet av SAP och att integrera affärssystemet med det nya produktionssystemet. Vi valde Acando främst på grund av konsulternas långa erfarenhet inom SAP och verksamhetsförändringar. Dessutom är Acandos lokala närvaro i Västerås viktigt för oss då vi ibland behöver snabb hjälp på plats.”
Westinghouse

”Acando erbjuder oss en god kombination av djupt verksamhetskunnande och SAP-kompetens. Att de dessutom kan förvalta våra applikationer gör dem till en mycket stark aktör på SAP-marknaden.”
Plastal

”Partnerskapet innebär att vi får tillgång till omfattande kompetens- och resursstöd inom hela Acando. Det effektiviserar samarbetet när vi tillsammans planerar framtida projekt, kunskapsöverföring och resurser.”
Christer Sjöberg, CIO, Duni