IT Infrastructure Consulting & Solutions

Megatrender påverkar oss människor

Informationsteknikens utveckling revolutionerar hur vi människor samverkar, hur produkter och tjänster produceras i nya konstellationer och hur dessa konsumeras av marknaden. Gränserna mellan tjänster, fysiska produkter och konsumtionsmönster blir allt mer behovsanpassade. De flesta företag och organisationer ser sin verklighet förändras till följd av detta utan att ha en djupare förståelse för vilka omedelbara vägar framåt som står till buds. IT-infrastrukturen möjliggör och bär hela denna utveckling.

Den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter

Utvecklingen inom IT, där trådlösa och fasta nätverk, sensorer, lagringsmedia, processorer, säkerhetsutrustning och inte minst de enheter, smarta telefoner och andra, som möjliggör både skapande och konsumtion av information och tjänster accelererar. Nya tekniker och sätt för anställda att samarbeta effektivare och säkrare, oberoende av tid och plats, sätt att hjälpa och komma närmare sina kunder, att bli mer som en partner än en tjänsteleverantör bland andra - är verklighet nu.

Det uppkopplade samhället

Internet of Everything är samlingsbegreppet för det uppkopplade samhället där människor, information, processer och fysiska enheter utbyter data för att uppnå nya nyttor. Själva företeelsen är beroende av säkra och standardiserade förbindelser, tydliga ansvarsområden och en effektiv IT-infrastruktur. Exempel på Internet of Everything är energibolagens app-baserade tjänster där vi erbjuds att övervaka och styra värmen i våra sommarhus.

I mer industriella perspektiv har vi projekt som syftar till att ersätta en miljon nycklar till hundra tusen dörrar hos en offentlig operatör av kollektivtrafik. I detta fall är målet att gå till en dynamisk och rollbaserad modell där en persons tillgång till ett rum styrs av behovet och tiden och inte om personen innehar en nyckel eller ej. En sådan lösning är beroende av integration av personalsystem, rollbeskrivningar, arbetsordrar, fler-faktors-autentisering, IP-styrda låskolvar och GPS-feedback. IT-infrastrukturen möjliggör och bär hela denna utveckling.       

Acando IT Infrastructure vägleder och levererar från tre grupperingar:

  • Infrastructure Consulting, med specialister inom Identitet & Säkerhet, Nätverk och informationsöverföring, Applikationsdrift och Servertransformation samt IT-arbetsplatstjänster. 
  • Infrastructure Realization, med specialister inom IT-Arkitektur och teknisk projektledning inom IT-infrastruktur och närliggande områden.
  • Functional Service Delivery, med hela funktionsåtaganden vad avser kontors-IT med förvaltning av nödvändiga processer såsom exempelvis affärssystem, e-handelsplats och backup-lösningar. Exempel på leveranser är Microsoft Office 365 baserade miljöer och system.