IT Management Consulting

IT en del av helheten

IT en del av helheten

Tiden är förbi då företag kunde betrakta IT som en isolerad del av sin verksamhet och som en enkel kostnadspost. I takt med den tilltagande digitaliseringen blir samspelet komplext mellan verksamhet och IT, där verksamheten önskar nya IT-tjänster som förenklar deras vardag. Dessa tjänster måste samtidigt kunna integreras med befintliga IT-lösningar med bibehållen informationssäkerhet. Detta ställer nya krav på de organisationer som vill fortsätta erbjuda förstklassiga tjänster och produkter till både sina kunder och medarbetare.

Från strategidefinition till förändring
IT Management Consulting är ett av Acandos fem affärsområden. Vi hjälper våra kunder att maximera sin verksamhetsnytta genom IT. Genom att kombinera både bred och djup kunskap inom IT med verksamhetsförståelse och förmåga att realisera hållbara förändringar kan vi stötta kunden i alla faser, från strategi till upphandling till implementering av en förändring i organisationen. Vår sammanlagda kompetens och erfarenhet är svåröverträffad, inte bara i Sverige utan även internationellt.

Acando gör skillnaden
Vi skapar mätbara förbättringar. Vi har stabiliteten i form av ett större bolag som kan ta ansvar för helheten, utan att göra avkall på närheten till våra kunder. Vi är ett svenskägt bolag som förstår våra kunders utmaningar och hur man ska tackla dem. Våra konsulter har djup kunskap och lång erfarenhet - våra kunder beskriver oss som kunniga och lätta att samarbeta med.

Våra erbjudanden

Framgångsrika IT-strategier fokuserar på hur IT kan hjälpa företaget att vinna. Ny teknik förändrar konkurrenslandskapet vilket tvingar företag att förbättra sina digitala förmågor för att vara lönsamma. Vår förmåga hjälper organisationer att lyckas med sina strategier och sina IT-lösningar för att maximera värdet av IT.

Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för alla företags IT-organisationer. Vi säkerställer en effektiv styrning, leverans och uppföljning av IT-verksamheten, oavsett var ni befinner er på er digitaliseringsresa. Vi definierar och optimerar IT-tjänster, beslutsstrukturer, organisationer och processer. Vid en organisationsförändring driver vi implementeringen för att på bästa sätt stödja er unika verksamhet.

Den globala sourcingmarknaden utvecklas i rask takt. För att lyckas med att över tid stödja verksamhetens målsättningar behöver våra kunder dra nytta av de globala trenderna men även kunna välja vad som görs bättre i intern regi. Med utgångspunkt i vår marknadskunskap och djupa praktiska sourcingerfarenhet hjälper vi våra kunder att optimera sin leveransmodell genom hela IT sourcingcykeln.

Digitalisering av en verksamhet leder ofta till stora transformationsprogram med höga risker och kostnader. Generellt underskattas utmaningen i att genomföra en förändring, vilket i slutändan mynnar ut i att många IT-projekt misslyckas med att nå sina mål. Vi hjälper våra kunder att driva, styra och kvalitetssäkra sina största och mest komplexa förändringsprogram.