Management Consulting

Omvärlden i fokus

Dagens omvärld präglas av snabb rörlighet, nya informationsvägar och förändrad demografi. För våra kunder betyder detta både utmaningar och möjligheter och det skapar framförallt behov av att förändra både arbetssätt och tankesätt. 

  • Kan nya samarbeten mellan företag ge tillgång till nya kundgrupper? 
  • Kan nya affärsmodeller öka försäljning och minska omkostnader? 
  • Kan förändrade logistikflöden vara nyckeln till nya marknader? 

Vi på Acando Management Consulting tror på att kombinera spetskunskap med passion för att skapa innovativa lösningar!

Strategy in mind – acceleration at heart
På Acando hjälper vi våra kunder att vara banbrytande. Vi vågar bryta ny mark och vi förändras i takt med omvärlden. Vare sig det gäller att öka lönsamhet, sänka kostnader eller förändra arbetssätt kombinerar vi hjärta och hjärna – strategi och acceleration.

Vi vill skaka om den svenska konsultmarknaden!
Som managementkonsulter har vi förmånen att följa utvecklingen både tvärs företag och tvärs branscher. Vi på Acando använder aktivt trender och omvärldsbevakning för att säkerställa att vi har rätt spetskompetenser för att spegla marknadens rörelse och behov. Vi ser det som vår uppgift att förutsäga våra kunders utmaningar och att därmed kunna guida dem framåt. Vi sätter en ära i att ifrågasätta och utmana. Genom vår erfarenhet kan vi hjälpa kunden att se bortom det uppenbara, att våga tänka innovativt för att bli framgångsrik. 

Under respektive ämnesområde till vänster finns fördjupningar inom våra erbjudanden samt kontaktuppgifter till personer inom dessa områden. Förutom exempel på projekt som vi genomfört, är vår ambition att publicera studier och intressanta länkar.

Våra erbjudanden: