Acceleration at heart, Strategy in mind

Vision, Mission och Värderingar

Vår Vision 


“A more capable world”
Vi tror på att aggregera och accelerera talang.
Vi ger kraften att transformera och transformeras till både kunder och medarbetare.Vi skapar värden för alla genom att hela tiden växa tillgången på talang och tillgängliggöra den för de som önskar att ta del av den.

Vår Mission

 
”Acceleration at Heart, Strategy in Mind”
Vi har förmågan att förstå morgondagens drivkrafter och anpassa dem till dagens förutsättningar. Vi skapar resultat där dagens verklighet och framtidens möjligheter är i balans. Därigenom hjälper vi våra kunder att accelerera sin utveckling.

Vi vet att evolution och flexibilitet är nödvändigt. Teknologi skapar möjligheter. Genom att kombinera dessa leder vi förändring. Det vi gör utvidgar. Sättet vi gör det på utmanar det ordinära.

När vi sammanför visioner och struktur blir strategier verklighet. Genom att sammanföra innovation och erfarenhet gör vi skillnad.

Våra Värderingar


”Modern Pioneers, Grounded Achievers, Passionate Transformers” 
Löftet till våra kunder och våra värderingar är intimt kopplade. Vi tar ett personligt och gemensamt ansvar för att vårt agerande i alla situationer återspeglar och förstärker våra värderingar. Våra värderingar summeras i tre begrepp som karaktäriserar oss; Modern Pioneers, Grounded Achievers och Passionate Transformers 

  • Modern Pioneers  – Vi inspirerar våra kunder genom lösningar som utmanar befintliga strukturer och vedertagna sanningar. Vi utmärker oss genom att vara tydliga och enkla i våra affärsrelationer. 
  • Grounded Achievers – Vi skapar förtroende genom faktabaserad analys, val av metodik och relevanta erfarenheter samtidigt som vi skapar ny insikt genom förenkling och hög relevans.
  • Passionate Transformers – Vi utmanar oss själva och våra kunder att nå längre och accelererar förändring genom att passionerat driva våra kunders utveckling så väl som vår egen


Vi samlar på “bevis” för att vi genom att leva våra värderingar i varje sammanhang skapar bestående resultat, men också genom att se hur våra medarbetare växer och hur vi uppfattas av och påverkar våra kunder och vår omvärld, inte bara genom levererade resultat. 

Den konkreta kopplingen mellan våra värderingar och grunden för vårt agerande i kritiska situationer återfinns i vår Uppförandekod.