Acceleration at heart, Strategy in mind

Historik

Acandokoncernen i nuvarande form har rötter tillbaka till 1986 via bolaget Frontec och till 1982 via bolaget Resco. 1999 startades Acando. 

Genom en sammanslagning av Acando AB och Frontec Sverige AB skapades 2003 AcandoFrontec.

AcandoFrontec förvärvade Resco 2006 med verksamheter i Sverige, Tyskland och Finland. Koncernen bytte vid det tillfället till namnet Acando.

Under 2006 och 2007 startades verksamheter i Danmark och Storbritannien och ett förvärv av Abeo AS gav Acando en etablering även i Norge. Verksamheten i Danmark avyttrades under 2011.

Acando i Norge expanderade verksamheten genom förvärv av E-vita AS 2013.

Acando förvärvade Connecta sommaren 2014.

I januari 2015 avyttrades verksamheten i Storbritannien.