Acceleration at heart, Strategy in mind

BLI EN DEL AV ACANDO

   

Ett av de främsta skälen till att vara konsult är de möjligheter det innebär till personlig och yrkesmässig utveckling. Att verka som konsult erbjuder möjligheten att påverka utifrån olika perspektiv, med en mängd olika frågeställningar, i alla tänkbara kundmiljöer och företagskulturer, med människor av varierad härkomst och bakgrund.