Acceleration at heart, Strategy in mind

Mångfald

Mångfald bland våra konsulter är viktigt eftersom vi tror att det ger oss en konkurrensfördel mot våra konkurrenter. Det är vår övertygelse att ett diversifierat och jämställt bolag gör det lättare att rekrytera de bästa konsulterna, vinna uppdrag samt leverera de bästa lösningarna för våra kunder.
För att stärka arbetet med jämställdhet och få fram fler kvinnor på chefspositioner har Acando initierat en rad olika projekt.

Acando Diversity Challenge

Acando Diversity Challenge startades under året och är ett affärsutvecklingsinitiativ med målet att Acando år 2020 ska vara Sveriges mest jämställda konsultbolag. Det betyder bland annat en ambition om att nå en 50/50 fördelning mellan män och kvinnor på alla chefsnivåer och ledande seniora befattningar i vår organisation. Under åren mellan 2015 och 2020 kommer det att drivas en rad olika initiativ för att säkerställa vårt mål.

Womentor

Womentor är ett mentorprogram i regi av IT- och telekomföretagen för att stödja de företag i branschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. Detta ledarutvecklingsprogram riktar sig till kvinnliga ledare av företaget anses ha goda karriärmöjligheter. Acando har både mentorer och adepter i detta program med målsättningen att öka jämställdheten och mångfalden på företaget.

Amazing Leadership Program

Amazing Leadership Program är ett ledarskapsprogram som syftar till att få fler kvinnliga talanger att ta sig till högre positioner. Deltagaren utvecklar sitt självledarskap, förmågan att leda andra och utökar sitt professionella nätverk.

Acando nominerar kontinuerligt deltagare till programmet med målsättningen att öka jämställdheten och mångfalden på företaget.

Programmet är sprunget ur initiativet Golden Rules of Leadership som startades av Hillary Clinton med den globala intentionen att få fler kvinnor i ledande positioner.