Acceleration at heart, Strategy in mind

Organisation

Koncernen

Acando har cirka 1 700 medarbetare  fördelade på fem länder. Carl-Magnus Månsson är vd i koncernen och Anneli Lindblom är Chief Financial Officer.

Sverige

Acando i Sverige har cirka 1 000 anställda.
Christer Norrman är chef för den svenska verksamheten och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Den operativa styrningen är indelad i fyra regioner:

  • South med kontor i Malmö.
  • West med kontor i Göteborg.
  • Mid med kontor i Västerås och Falun.
  • East med kontor i Stockholm.