Acceleration at heart, Strategy in mind

Samarbetspartners

Acandos strategiska partners inom affärssystem och teknik driver fram innovativa lösningar och verksamhetsstöd för kunderna. Acando översätter dessa innovationer till specifik verksamhetsnytta för kunderna och säkerställer att lösningarna blir tillförlitliga och används på rätt sätt. Våra partnersamarbeten är nära och långsiktiga.

Vi har högsta partnerstatus hos båda våra strategiska partners:

  • SAP – Service Alliance Partner
  • Microsoft – Gold Certified Partner