Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  ActionAid

  Snabb grund till en helt ny givarbas.

  ActionAid är en internationell oberoende organisation med verksamhet i 48 länder som sedan 1972 har bekämpat fattigdom i världens mest utsatta delar, genom att främja utveckling och mänskliga rättigheter. Givarbasen består till 90% av privatpersoner men i takt med att projekt, behov och insatser bara blir fler och större - har ActionAid identifierat nödvändigheten att involvera företag i högre grad.

  Beslutet att aktivt försöka nå givarbasen företag togs 2015, och Acando hjälpte till med den strategiska utvecklingen av dessa partnerskap. Och att träffa rätt på kort tid.

  Att börja samarbeta med företag var naturligt för att få in mer kapital, men också för att nå en ny dimension i kunskapsutbyte. Med rätt strategi skulle denna nya givarbas kunna bidra till ett accelererat hjälparbete och snabbt ökande resurser. Frågan var bara hur. Och hur snabbt.

  "Vi bad Acando om hjälp för att bättre kunna identifiera möjliga partnerföretag som delar våra värderingar" - Cornilla von Plomgren, ansvarig för strategiska partnerskap på ActionAid

  Acandos erbjudande Accelerator, som riktar sig till startups och mindre bolag som av olika anledningar inte kan köpa mer traditionella och omfattande konsulttjänster, passade ActionAid perfekt. Under två veckor arbetade tre konsulter med frågeställningen. De började med att utveckla en kommunikationsstrategi med kompletterande implementationsplan för att öka potentialen att nå rätt företag.

  Genom analys, benchmarkstudier, intervjuer och workshops utformades en ambitiös och välutvecklad kommunikationsstrategi. Med hjälp av en kompletterande implementationsplan har arbetet även inneburit att ActionAid på egen hand kan fortsätta försöken att nå värdefulla partnersamarbeten. Lösningen har även delats vidare till ActionAids internationella organisation.

  – Jag är imponerad över stödet vi fått och hur projektet har drivits. Vi har bemötts med en otroligt bra attityd och Acando har levererat med stor professionalitet. Upplägget har fungerat fantastiskt bra och jag hoppas verkligen att det kommer fler samarbeten i framtiden, säger Cornilla.

  Resultat -
  Kommunikationsstrategi och implementationsplan

  Vad gjorde vi -

  Analys, benchmarkstudier, intervjuer och workshops

  Framgångsfaktorer - 

  Snabbheten i Accelerator

  När - 

  Våren 2016

  Accelerator

  Acando Accelerator är ett initiativ som löper under två veckor, där företag får tillgång till konsulter från Acando med premissen att de betalar vad de har möjlighet till. Syftet är att accelerera potential och möjliggöra tillväxt även hos mindre företag och startups.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Anders Sjökvist Head of Consulting anders.sjokvist@acando.com +46 (0)70-639 97 26

  Eller vill du bli kontaktad?