Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Acando ger inspiration till fastighetsförvaltaren MBFs fortsatta digitaliseringsresa

  MBF har som vision att bli ledande i kundnöjdhet, ligga i framkant i digitaliseringsarbetet och fokusera på innovativa lösningar. Här kommer Acando in i bilden för att genom en workshop inspirera medarbetarna inom digitaliseringens möjligheter.

  Fastighetsförvaltning har traditionellt sett varit en relativt pappersbunden bransch med mycket administrativt arbete. Företagen står nu inför ett skifte i och med digitaliseringens exponentiella utveckling och för att hålla sig konkurrenskraftiga krävs det att företagen arbetar aktivt med frågan. Att ta sig an en digitalisering kan innebära en effektivitetsökning för företaget men det kan även medföra en utmaning. Det räcker inte med att företagets ledning fattar ett beslut. Hela organisationen inklusive kunderna måste vara med på digitaliseringen för att en förändring ska lyckas.

  Acandos digitala mognadsstudie visar att svenska företag i privat sektor har digitaliseringen högt upp på agendan med en tydlig målbild av vad de vill åstadkomma. Men trots att ambitionen finns, möter många företag utmaningar när det gäller att realisera och ta hem affärsnyttan med de digitala satsningarna. Det är tydligt att de företag som lyckas, delar vissa förmågor som är avgörande i den digitala eran. För att bli digital ledare krävs att företaget har en vägledande strategi, en djup kundförståelse och stark innovationsförmåga.   

  Läs mer om Acandos Digitala Mognadsstudie ->

  MBF vill få bort så många repetitiva och ”tråkiga” sysslor som möjligt för att medarbetarna ska kunna fokusera på mer värdeskapande uppgifter

  Mälardalens Bostadsrättsförvaltnings VD, Pontus Gunnarsson, berättar att företaget har som mål att bli ledande inom alla de ovanstående områdena. MBF vill ha störst kundnöjdhet i branschen samtidigt som de vill ligga i framkant med digitaliseringsarbetet genom att fokusera på innovativa lösningar. Pontus bekräftar dock att det finns en utmaning i att få med alla kunder och medarbetare i en kommande digitalisering av organisationen. Något som gör det extra viktigt att involvera alla anställda redan från start. Johan Lannefors, förvaltningschef, menar att MBF vill få bort så många repetitiva och ”tråkiga” sysslor som möjligt för att medarbetarna ska kunna fokusera på mer värdeskapande uppgifter. Det är här som Acando kommer in i bilden och genom en workshop inspirerar kring digitaliseringens möjligheter.

  Alla anställda på MBF samlades under en eftermiddag för att börja arbetet med att förbättra organisationens digitala lösningar. Workshopen startades med en inspirationsföreläsning kring digitaliseringens möjligheter där medarbetarna högt och lågt fick veta vad som kan åstadkommas med den nya tekniken. Några av de tekniker som diskuterades var RPA (Robotic Process Automation) för att automatisera rutinprocesser, IoT - att använda smarta mätare för att få direkt insyn i olika mätetal till sådant som smart röststyrning på kontoret.

  Slutligen fick de anställda i uppgift att i grupper försöka ta fram förslag på vad som skulle kunna digitaliseras i verksamheten. MBFs ledning ser här en stor fördel i att medarbetarna involverades tidigt i processen för att alla ska känna sig inkluderade i en eventuell förändring och få dela med sig av sina idéer. Sammanställningen av workshopen resulterade i att medarbetarna tog fram flertalet digitala lösningar som nästintill alla hade ett stort kundfokus. Förslagen innehöll bland annat idéer kring att digitalisera formulär, kundmöten, gemensamma portaler och en så simpel sak som elektronisk signatur. Lösningarna som presenterades skulle både förenkla arbetet för de anställda såväl som kunderna samt ge stor affärsnytta för företaget.

  Vill du veta mer?

  Kontakta Tobias Nilsson tobias.nilsson@acando.com +46 (0)73-082 55 33