Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Hansoft

  Internationell expansion med stöd av NetSuite.

  Hansofts senaste produkt, Favro, är ett molnbaserat projekt- och samarbetsverktyg som stöder alla typ av verksamheter som strävar efter att arbeta mer agilt. Hansoft har 45 medarbetare med kontor i San Francisco och Tokyo samt outsourcade utvecklingsteam i Kiev, Ukraina och Ho Chi Minh, Vietnam.

  Vi fick möjligheten att prata med företagets vd Birgitta Lundvik om företagets snabba tillväxt, och hur NetSuite kan stödja och bidra till Hansofts framgång nu och i framtiden.

  "Faktureringsprocessen som tidigare kunde ta dagar, klaras nu av på några få timmar i NetSuite"

  Hur såg miljön ut innan ni kom i kontakt med Acando och NetSuite?

  Vi hade ett lite äldre och relativt inflexibelt system anpassat för mindre företag som fungerade bra när vi drog igång vår verksamhet för över tio år sedan. Men i takt med att vi expanderade kraftigt behövde vi en modern molnbaserad plattform som matchar vår egen verksamhet, organisation och våra produkter. Vi växer snabbt, finns i många länder samt har höga krav på effektivitet och flexibilitet så vi behöver verktyg som kan matcha oss och våra produkter. Vårt tidigare system krävde mycket manuellt arbete och faktureringsprocessen som kunde ta dagar i anspråk klaras nu av på några få timmar i NetSuite.

  Hur fungerade själva implementationsfasen?

  Vi hade ett antal skallkrav som var viktiga för oss. Vi behövde bland annat ett cloud-baserat system som stödjer vår internationella verksamhet med olika länders skatteregler, valutor med mera, och vi ville också ha ett system som hela koncernen kunde jobba inom. Därför var One World-delen viktig för oss. Alla tester utifrån våra kriterier och skallkrav uppfylldes, så själva införandefasen löpte smidigt.

  Vad bör man tänka på inför en NetSuite-implementation?

  Att som organisation frisätta resurser från början, strukturera upp arbetet och
  målen tydligt internt samt att i tidigt skede också tänkta på utbildning i plattformen
  och att “ta höjd” kring förvaltningsfrågorna. Det är även viktigt att vara väldigt tydlig med förväntningarna, vad ligger på oss som kund, och vilket stöd kan vi vänta oss från leverantören. Det ska inte underskattas att det ligger ett stort ansvar hos dig som kund, därför rekommenderar jag NetSuites tutorials som en del av förberedelsefasen.

  Vad har blivit bättre?

  Framför allt vår faktureringsprocess, där tjänar vi in flera dagars arbete. Att söka
  och hitta information i systemet har också blivit mycket bättre, likaså åtkomst och
  tillgänglighet oavsett tid på dygnet och var i världen vår personal befinner sig, vilket
  så klart är anledningen till att vi krävde en molnbaserad lösning.

  Helt klart är NetSuite en plattform att växa och utvecklas i"

  Om vi tittar framåt, vad är nästa steg i utvecklingsarbetet med NetSuite-plattformen?

  Vi vill arbeta mer med att ta fram rapporter, vi vill bli effektivare som organisation på att hantera flöden och processer, att kunna analysera och agera på realtidsinformation. Vi har exempelvis inte implementerat scanning och tolkning av leverantörsfakturor ännu, då volymen relativt sett inte är så stor. Helt klart är NetSuite en plattform att växa och utvecklas i, så det gäller att fortsätta att arbeta och ta fler och fler funktioner i anspråk för att få ut så mycket “bang for the buck”
  som möjligt!

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Jimmy Löfström jimmy.lofstrom@acando.com +46 (0)73-376 55 45

  Eller vill du bli kontaktad?