Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Machine learning minskar risken för allvarlig lunginflammation

  Med machine learning och big data har Södra Älvsborgs sjukhus fått helt ny kunskap om patientmottagande och risker för komplikationer som lunginflammation. Resultatet av Acandos uppdrag är effektivare vård och kortare vårdtider.

  Acando hjälpte Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) med ett projekt som fokuserade på lunginflammation, med den grundläggande frågeställningen ”varför blir vissa patienter mer sjuka än andra?”. Acando blev ombedda att stötta med design och implementation av en IT-lösning samt kunskap om arbetsmetoder.

  Projektet visade bland annat att vissa mediciner har stor inverkan på risken för intensivvård, att flytt mellan avdelningar kan öka längden på sjukhusvistelsen för vissa patienttyper och att vissa tidigare tillstånd/diagnoser påverkade risken för intensivvård oväntat mycket.

  machine-learning-sjukvård-AI

  Resultatet visar stor potential för förbättrad vård

  Förflyttning

  - Att patienten blir flyttad har en oväntat stark påverkan på hur lång vårdtiden blir

  - Det finns vissa typer av patienter som påverkas mer av förflyttningar under vårdtiden än andra

  - Det bör avvägas noga vilka patienter man flyttar och inte

  Tid

  - Tiden en patient kommer in under dygnet påverkar vårdtiden

  - Att komma in på natten medför mindere risk, troligtvis för att vårdpersonalen har mer tid då

  - Det identifierades ett behov att fortsätta införandet av standardvårdplaner så att alla patienter får en likvärdig vård

  Insikt

  - Det identifierades ett samband mellan andra läkemedel och IVA-vård

  - Tiden till vissa vårdinsatser har också stor påverkan på vårdtiden

  - Andra diagnoser hos patienten tycks oväntat påverka risken för intensivvård


  Att arbeta iterativt och med en mix av kompetenser var en klar framgångsfaktor 

  Projektet gav insikter i flera perspektiv


  #1
  Det finns stora möjligheter att fortsatt använda avancerad analys inom vården.

  #2 Acando och SÄS byggde tillsammans ett välfungerade arbetssätt med mixade kompetenser.

  #3 Den valda tekniken gav ett utmärkt stöd för analys av vårdteknisk data.

  Erbjudande Uppgradera vården med datadrivna beslut

  Artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) är tekniker som skapar större detaljinsikt i vårdverksamhetens alla delar, så att ni kan fatta bättre beslut underbyggda på fakta snarare än känsla. Teknikerna i sig skapar inget värde, men när vi applicerar dem på rätt delar i vården möjliggör de en mer precis, effektiv och framför allt patientorienterad hälso- och sjukvård. Vi hjälper er att ta vården till nya nivåer – och har både det strategiska perspektivet och den nödvändiga tekniska kunskapen för att få det att hända.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Fredrik Erbing fredrik.erbing@acando.com +46 (0)73-021 12 69

  Eller vill du bli kontaktad?