Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Opus Bilprovning

  Förenklad inspektionsprocess med NetSuite Car Inspection Solution.

  När branschen för fordonsbesiktning i Sverige avreglerades beslutades det att statliga monopolföretaget Svensk Bilprovning skulle delas i tre delar, varav två skulle säljas till nya aktörer. Den 5 november 2012 tog Opus Bilprovning över ansvaret att driva 71 stycken av Bilprovningens tidigare stationer. Under 2014 besiktigade Opus Bilprovning 1.7 miljoner personbilar, motorcyklar, släp, husvagnar samt tunga fordon som lastbilar och bussar i Sverige. Opus Bilprovning ingår i Opus Group som är noterat på Nasdaq (Stockholmsbörsen).

  Här berättar företagets vd Per Rosén och IT-chef Neslin Ayhan om arbetet med att gå från ett IT-system utvecklat för ett monopolföretag till en modern cloud-baserad lösning från NetSuite, anpassad för en konkurrentutsatt marknad.

  Hur såg det ut innan ni började arbeta med Acando och NetSuite?

  I samband med köpet av de 71 besiktningsstationerna kom vi överens med
  Bilprovningen att leasa deras it-stöd i 18 månader. Under den tiden skulle vi hitta vår egen IT-strategi, arbeta fram kravställning, hitta leverantörer och införa en helt ny IT-infrastruktur. Vi delade in oss i referensgrupper där anställda som skulle använda systemet var drivande. Därefter gjorde vi en översyn och kartläggning kring vad vi behövde, vad som var absoluta krav och vad som kunde vänta. När kravställningen var gjord började vi leta leverantörer, vi sökte på nätet, ringde runt och bjöd in de leverantörer som garanterade lösningar för våra absoluta krav (bl.a. Cloudlösning) till systemdemo.

  "Vi kunde förenkla förvaltningen genom att hålla nere antalet leverantörer"

  Hur fungerade själva implementationsfasen?

  Vi satte igång direkt med ett user-case, Acando fick uppdraget att bygga en
  modul för bokning och planering. Vi sökte en lösning med en enda cloudbaserad
  informationskälla, ett av våra viktigaste skall-krav. Eftersom NetSuite löste
  uppgiften utan problem fick de utökat förtroende. Funktionalitet efter funktionalitet implementerades i NetSuite, HR, Personaladminstration, och så vidare. Detta medförde att vi kunde förenkla förvaltningen genom att hålla nere antalet leverantörer, vilket vi är väldigt tacksamma för då vi har 600 användare utspridda på 78 anläggningar över hela Sverige som ska servas av en IT-avdelning på fem medarbetare.

   

  Vad har blivit bättre?

  Tidigare var det ett spindelnät där alla applikationer hängde ihop – gjorde vi en ändring i en miljö kunde det påverka en annan tillämpning. Nu står vi helt på egna ben och har mycket bättre kontroll på vår IT-miljö. I och med att det är molnbaserat har vi all affärsdata i ett och samma system vilket gör att vi kan “leka” med data, göra analyser, filtreringar – kort sagt vässa vår affärsmässighet via dataanalys. Vår produktions-IT är molnbaserad och vi ville inte blanda miljöer. Nu har vi en enhetlig IT-plattform som hanterar processerna automatiskt för våra 1.8 miljoner kunder om året.

  Vad bör man tänka på inför en NetSuite implementation?

  Planera för utbildning. Vi utbildade superanvändare som stöttade resten av organisationen med kunskap om NetSuite. Se till att skapa ett dedikerat core-team som är med från kravställningsfasen och som “äger” systemet, det gör att resten av organisationen kan bolla med en och samma resurs. Jag rekommenderar också en eskaleringskedja för support och IT-stöd, och där kommer era superanvändare till nytta i en första fas. Naturligtvis tar det tid att vänja sig vid ett nytt system, det finns detaljer i NetSuite som fungerar på ett annat sätt än vad vår organisation är vana vid. Det gäller att fånga upp sådana detaljer i ett tidigt skede för att minimera frustration. Därför är träning och förberedelsetid viktigt, om det finns utrymme för det.

  "NetSuite släpper två uppdateringar varje år, därför tittar vi över systemet kontinuerligt"

  Om vi tittar framåt, vad är nästa steg i utvecklingsarbetet med NetSuite-plattformen?

  Vi har mycket uppgifter om våra kunder och vill därför kunna börja använda NetSuites CRM-funktionalitet. Sen tittar vi över systemet kontinuerligt. NetSuite släpper två uppdateringar per år. Hur kan vi utnyttja dessa möjligheter? Bland annat tittar vi på ifall deras betalningslösningar går att införliva i vår lösning. Vi har dataunderlaget men vi behöver utveckla kommunikationen med våra kunder. Tack vare lösningen från NetSuite har vi en tydlig konkurrensfördel, nu gäller det att ta vara på det i utvecklingsarbetet med vårt CRM.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Jimmy Löfström jimmy.lofstrom@acando.com +46 (0)73-376 55 45

  Eller vill du bli kontaktad?