Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Öresundskraft

  Digital strategi för morgondagens elmarknad.

  Elbilar och uppkopplade hem ökar efterfrågan på effektiv el och förändrar köpbeteenden

  Digitaliseringen påverkar energibranschen på flera nivåer. Nya energikällor och nya konsumtionsbeteenden gör att elbolagen måste anpassa sina erbjudanden och verksamheter för att framtidssäkra sin position. Öresundskraft tog under sommaren 2015 in Acando som rådgivare, och man implementerar nu en helt ny digital strategi.

  Med 400 medarbetare förser Öresundskraft 260 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Det är ett ansvarstagande energibolag som jobbar med fordonsgas och småskalig elproduktion, som hjälper människor att skapa smarta energilösningar och investerar i lokal vindkraft. Frågan man ställde sig var vad man behövde göra för att fortsätta ligga i framkant givet den snabba teknologiska utvecklingen och nya konsumentkrav.

  Nya energikällor som solcellspaneler gör att privatpersoner kan bli självförsörjande, och till och med konkurrenter om de väljer att sälja sin el vidare. Elbilar och uppkopplade hem ökar efterfrågan på effektiv el och förändrar köpbeteenden. Som i de flesta branscher ökar konsumenternas krav på effektiva gränssnitt och transparens. Och lagändringar för att skapa en elhandlarcentrisk marknad förändrar hur elbolagen kan bygga konkurrensfördelar.

  "Vi ville öka vår medvetenhet och kunskap om digitaliseringens möjligheter och hot för att kunna säkerställa vår framtida ställning" - Ulrika Norvenius, kommunikationschef med särskilt ansvar för digitalisering på Öresundskraft

  Acando började med en nulägesanalys av organisationens digitala mognad där både kundupplevelse, styrning och förmågor sågs över. Processen präglades av ett nära samarbete med Öresundskrafts koncernledning för att skapa en gemensam och välförankrad bild av nuläget och utvecklingsområden. Med högt driv från båda parter tog jobbet fart, och i början av 2016 var den ambitiösa digitala strategin klar.

  Med den nya strategin har digitaliseringen av bolaget blivit en del i den övergripande affärsplanen och det finns långt gångna planer på ett uppdaterat digitalt gränssnitt som stödjer en modern och transparent kundupplevelse.

  Acandos samarbete med Öresundskraft fortsätter nu för att fullborda en digital transformationsresa i linje med den satta strategin.

  Resultat -
  Ett ramverk för att ta sig an digitaliseringens möjligheter och hot utifrån den egna verksamhetens förutsättningar.

  Vad gjorde vi -
  En digital strategi med stegvis plan för digital transformation.

  Framgångsfaktorer -
  Nära samarbete med högsta ledningen och Acandos ramverk och erfarenhet från stora digitala transformationsprojekt.

  När -
  2015 och framåt.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Erik Brandrup-Wognsen Stockholm erik.brandrup-wognsen@itch.se +46 (0)70-250 76 58

  Eller vill du bli kontaktad?


  Erbjudande Bli ledare i det digitala landskapet

  Vår mötesplats med kunder förändras snabbt, fragmenteras och blir paradoxalt nog mer sammanknuten. Framtidens affärer sker på många plattformar under dygnets alla timmar över hela planeten. Nu gäller det att inte bara att överleva, utan att bli en vinnare.