Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Södersjukhuset

  QlikView som stöd i vårdprocessen.

  Under 2012-2013 implementerade Acando en QlikView-lösning för inköpsanalys på Södersjukhuset. Södersjukhuset använder plattformen för analys av beläggning, väntetider och andra nyckeltal kopplade till vårdprocessen, i syfte att hitta nya möjligheter att optimera verksamheten. Man använder också plattformen för att säkerställa att man arbetar i enlighet med SLL:s vårdgaranti.

  "Vi kan se vilka avdelningar som gör felaktiga eller mindre bra inköp, vad de köper och hur de kan göra samma inköp på ett mer kostnads- och tidseffektivt sätt"

  I ett direktiv från sjukhusledningen 2012 fastställdes att verksamheten behövde hitta nya metoder och angreppssätt för att arbeta mer kostnadseffektivt. Södersjukhuset började aktivt titta på nya sätt att kostnadseffektivisera inköpen av förbrukningsvaror.

  - I ett första skede var det tydligt att vi behövde skapa en bild av den aktuella situationen. Frågor som ”vad är det som driver onödiga kostnader - vilka är dessa kostnader - vilka är det som ger upphov till dem och hur ser trenderna ut”, var viktiga att kunna besvara, säger Daniel Nesz, inköpscontroller på Södersjukhuset.

  Eftersom QlikView redan användes inom andra verksamhetsområden blev det naturligt att även ta fram en QlikView-lösning för analys inom inköp.

  - Vi kan se vilka avdelningar som gör felaktiga eller mindre bra inköp, vad de köper och hur de kan göra samma inköp på ett mer kostnads- och tidseffektivt sätt. Fakta som vi tar med oss i dialogen med avdelningarna, fortsätter Daniel.

  Vi hjälper till att utveckla framtidens sjukvård

  Mer tid för patienten

  Mer tid för patienten genom mindre administration är ett viktigt fokusområde för Södersjukhuset. Systemet har gett positiva följdeffekter i form av minskad administration.

  - Vi kan analysera andel vilda köp (inköp utanför vårt inköpssystem) och beräkna tidsåtgången för administration av de onödiga fakturor som skapas. Vilda köp medför fakturor som skickas runt mellan medarbetare och avdelningar. Vi informerar om detta och underbygger vår dialog med faktiska siffror, säger Daniel.

  Den offentliga sjukvården ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och genom aktivt miljöarbete. Om produkterna uppfyller de fastställda miljökraven blir de miljöklassificerade i Södersjukhusets inköpssystem.

  - Det finns ett stort intresse av att analysera vårt miljöförebyggande arbete – det är direkt kopplat till vilka produkter vi köper in, säger Daniel.

  Södersjukhusets inköpssektion har kommit långt i användandet av QlikView och använder plattformen för förbättringsarbete inom olika områden, som i slutändan gynnar patienten.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Fredrik Erbing fredrik.erbing@acando.com +46 (0)73-021 12 69

  Eller vill du bli kontaktad?