Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Telenor Business

  Förenkling, struktur och styrning i en digital transformation.

  Telenor Business stod inför en digital förändringsresa som krävde en förenklad produktportfölj, struktur och styrning. Acando hjälpte Telenor Business med genomförandet och uppföljningen av den digitala transformationen.

  Telenor är ett av Norges största bolag med en betydande internationell verksamhet inom framförallt mobilkommunikation. I Sverige är Telenor den tredje största telekomoperatören sett till omsättning och erbjuder tjänster inom telefoni, bredband och digital-TV.

  Acando är idag delaktiga i Telenor Business digitala transformation och sitter på nyckelroller som programledare, projektledare och experter

  När Telenor Business, den del av Telenor som jobbar mot företagskunder, kom i kontakt med Acando stod de inför ett antal utmaningar. De hade en komplex produktportfölj i kombination med manuella processer och var i stort behov av förenkling för att kunna möjliggöra en digitalisering av verksamheten. Dessutom behövde Telenor Business hjälp med struktur, styrning och uppföljning i sin digitala transformation.

  Acando hjälpte Telenor Business genom att kartlägga rotorsaker till komplexitet, prioritera vilka områden som var av störst vikt att adressera samt att designa en PMO-struktur för att hålla ihop och driva den fortsatta transformationen. Acando tillsatte även flertalet nyckelroller inom transformationen och driver idag ett antal initiativ för att exekvera på den digitala strategin. Acandos arbete ligger till grund för en betydande del av den digitala förändringsresan och vi är fortsatt högst delaktiga i transformationen som programledare, projektledare och experter inom bland annat marketing automation, lead management och agil utveckling.

  Resultat
  Struktur och styrning av den digitala transformationen samt exekvering av flertalet initiativ i linje med den digitala strategin.

  Vad gjorde vi? -
  Etablerade en organisation för transformationen, förenklade erbjudanden och processer samt startade och drev initiativ för att exekvera på den digitala strategin.

  Framgångsfaktorer
  En nära relation med kunden, en lyhördhet inför dennes utmaningar och därtill ett genuint förtroende för Acando från kundens sida.

  När?
  Från 2016 och framåt.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Erik Brandrup-Wognsen Stockholm erik.brandrup-wognsen@itch.se +46 (0)70-250 76 58

  Eller vill du bli kontaktad?


  Erbjudande Bli en ledare i det digitala landskapet

  Vår mötesplats med kunder förändras snabbt, fragmenteras och blir paradoxalt nog mer sammanknuten. Framtidens affärer sker på många plattformar under dygnets alla timmar över hela planeten. Nu gäller det att inte bara att överleva, utan att bli en vinnare.