Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Acando förvärvar Daytona och Transformator Design

  Acando stärker sin verksamhet med två av Sveriges mest framgångsrika Service Design-byråer; Transformator Design och Daytona. Tillsammans skapas Sveriges största Business Design Studio med erbjudande inom strategi, design, teknik, innovation, förändring och kommunikation. Den sammanslagna verksamheten, där även itch ingår, blir 160 personer från start.

  - Acandokoncernen fortsätter att exekvera på strategin Technology Driven - Behavior Centric, säger Carl-Magnus Månsson, koncernchef på Acando. Genom förvärven av Daytona och Transformator Design i kombination med en stark utveckling på Acando och itch tar vi nu en ledande position på den nordeuropeiska marknaden, fortsätter han.

  De samlade förmågorna från Transformator Design, Daytona och Acandos avdelningar för strategi, transformation och digital utveckling samt Acandos innovationsbyrå itch kommer tillsammans utgöra ett starkt helhetserbjudande kring kundupplevelser. Den nya verksamheten kommer kombinera empati och djup förståelse för mänskliga behov med innovativa och tekniska lösningar.

  - För snart två år sedan skapade vi design- och innovationsbyrån itch, och nu tar vi nästa steg och bildar en Business Design Studio fullt ut. Vi har förvärvat två av branschens bästa byråer och tillsammans med våra egna duktiga strateger, UX-are och utvecklare från både Acando och itch blir vi Sveriges största Business Design Studio från dag ett, säger Mats Alerius, SVP på Acando.

  - Vi har sett en mycket stark efterfrågan på itch tjänster, inte minst i kombination med Acandos stora transformativa kraft i ryggen. Genom förvärven får vi både bredare och starkare förmågor, men vi kan även skapa nya unika erbjudanden, säger Martin Deinoff, VD på itch.

  Sammanslagningen påbörjas nu och kommer att ske organiskt de kommande månaderna. Det finns redan idag viss representation i Norge och Tyskland, och vidare expansionsplaner är uttalade.

  - Transformator Design är den byrå som kanske allra mest har kommit att förknippas med servicedesignbranschen i Sverige. Nu tar vi steget in i ett nytt spännande sammanhang. Att sätta människan i centrum blir allt viktigare för företag och organisationer, därför söker man samarbetspartners som både förstår människors behov på djupet och har genomförandekraft. Som en del i Sveriges största Business Design Studio, med Acando som ägare, kommer vi att i ännu större utsträckning kunna bidra till ett mänskligare samhälle med hjälp av design, säger Daniel Ewerman, VD på Transformator Design.

  - Idag räcker det inte med att bara kunna prata om och designa lösningar, du måste även kunna förverkliga strategier och koncept på riktigt, i kunddrivet prototypande med teknik som en stark drivkraft. Det är något vi saknat de senaste åren på Daytona, både att kunna förverkliga idéerna och att prototypa på ett djupare plan, säger Martin Ragnevad, VD Daytona.

  Vill du veta mer?

  Kontakta Carl-Magnus Månsson carl-magnus.mansson@acando.com +46 (0)70-556 71 27