Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Acando säkerställer globala processer för inköp hos industriföretag

  Acando har fått i uppdrag att stödja ett globalt industriföretag med projektledning och rådgivning vid införandet av processer och IT-stöd för strategiskt inköp. Genom att förbättra det strategiska inköpet kan företaget arbeta mer effektivt och i förlängningen säkerställa att rätt avtal och rätt leverantörer används.


  Bakgrunden till projektet är att industriföretaget identifierat inköp som ett av flera fokusområden för att arbeta effektivare, uppnå skalfördelar, förbättra kvaliteten och sänka kostnaderna.

  Acando agerar stöd för industriföretaget i införandet av processer och IT-stöd för strategiskt inköp. De bitar som ingår i det strategiska inköpet är upphandlingsprocessen, kontraktshantering och leverantörsutvärderingar.

  - Vi projektleder uppdraget och säkerställer att uppdragsgivaren enas om samt inför ett gemensamt globalt arbetssätt. Dessutom implementeras ett externt molnbaserat IT-stöd, som ska supportera i arbetsprocesserna, säger Joakim Sjöholm, affärsansvarig på Acando.

  Vill du veta mer?

  Kontakta Anna Ohlsson anna.ohlsson@acando.com +46 (0)70-413 41 79