Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Acando säkerställer nya EU-krav hos svensk bank

  Under 2018 träder ett EU-direktiv i kraft med avseende att öka insynen på värdepappersmarknaden. I stort sett alla aktörer på värdepappersmarknaden omfattas av det nya regelverket och Acando har fått i uppdrag att hjälpa en av Sveriges största banker med att säkerställa att man uppfyller de regulatoriska kraven.

  Den 3 januari 2018 träder regelverket MiFID II i kraft. MiFID är en förkortning av Markets in Financial Instruments Directive och är EU:s direktiv och förordning om marknader för finansiella instrument, som reglerar handel med värdepapper inom EU och ESS. MiFIR är en åtföljande förordning med regler som tillämpas direkt av medlemsländerna. Huvudsyftet med direktivet är att stärka skyddet för den enskilde investeraren, öka transparens och insyn på värdepappersmarknaden och samtidigt ge myndigheter möjlighet till bättre översyn och kontroll. Direktivet berör så gott som alla aktörer på värdepappersmarknaden, och i stort sett alla värdepappersprodukter och tillgångsslag omfattas av det nya regelverket.

  Den svenska banken som Acando hjälpt driver ett program som syftar till att säkerställa att man uppfyller de regulatoriska kraven enligt MiFID II/MIFIR. Programmet består av 16 projekt, och omfattar i princip hela verksamheten, både inom affären och inom IT.

  - Mer än 200 personer är involverade i MiFID II programmet och Acando leder programmets centrala PMO. Vi hjälper kunden med bland annat programledningsstöd, programkommunikation, hantering av det regulatoriska scopet samt rapportering och uppföljning, säger Mona Thörnberg, konsult på Acando.

  Vill du veta mer?

  Kontakta Anna Ohlsson anna.ohlsson@acando.com +46 (0)70-413 41 79