Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Acando säkrar svensk kommuns digitala utveckling

  Acando fick i början av året förtroendet att ta fram strategin för hur en svensk kommun ska utveckla det digitala mötet med sina kunder samt säkra välfärden för nuvarande och kommande generationer. Ett strategiskt viktigt uppdrag både för kommunen och Acando.

  Många offentliga organisationer har utmaningar med sin digitala mognadsresa som formats av stora påtryckningar från såväl medborgare som nationella och regionala agendor och initiativ. Addera till detta en stor komplexitet där en mängd aktiviteter genomförs inom ramen för digitaliseringen, men utan en sammanhållen konkretiserad målbild och styrning. Detta skapar ofta en otydlighet och en fragmenterad leveransmodell kring digitaliseringen i stort.

  - Vårt konsultteam från Acando har skapat och brutit ned den strategiska inriktningen. Vi har genomlyst den operativa modellen för att säkerställa att kommunen lyckas med sin digitala transformation och skapar framtidens digitala medborgartjänster, säger Lars Sigfridsson, manager på Acando.

  Projektet med att ta fram en övergripande strategi för det digitala mötet med kunder har utgjorts av tre tydliga delar: målbildformulering, nulägesbeskrivning och framtagning av strategin för att möta gapet mellan de två första delarna. De olika delarna av projektet har i sin tur utmynnat i tio strategiska initiativ som tydligt konkretiserar och avgränsar utvecklingsarbetet för det digitala mötet med kommunens medborgare, besökare och företag.

  Vill du veta mer?

  Kontakta Anna Ohlsson anna.ohlsson@acando.com +46 (0)70-413 41 79