Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Acando satsar på SAP Aribas smarta molnlösningar för digitalisering av inköpsprocessen

  Allt fler företag realiserar effektiviseringar i sina inköpsprocesser med hjälp av SAP Aribas olika marknadsledande lösningar. Acando är sedan tidigare en av de ledande aktörerna inom Supply Chain och Procure-to-Pay i Sverige. Nu stärker de sin position inom området ytterligare genom en kraftfull satsning på SAP Ariba och SAP Ariba Snap där de nu är återförsäljande partner.

  Acando har under många år hjälpt kunder med processförbättringar och systemimplementationer inom inköpsprocesserna. Kombinationen av djup processkompetens och applikationsexpertis har lett till genomförandet av ett stort antal lyckade införandeprojekt avseende inköp.

  Acando stärker nu erbjudandet inom området ytterligare genom en bred satsning på SAP Ariba där man har byggt upp omfattande kompetens och erfarenhet inom flera enheter, främst Sourcing and Procurement och SAP. Sedan sommaren 2018 är Acando återförsäljande partner för SAP Ariba och SAP Ariba Snap.

  - SAP Ariba är ett naturligt steg för Acando från ett SAP-perspektiv eftersom det är en molntjänst som knyter an till SAP:s nya kärnsystem SAP S/4HANA. Men även från ett process- och verksamhetsperspektiv eftersom vi har många års erfarenhet inom det här området, säger Eva Sjöblom, Business Unit Manager SAP på Acando.

  SAP Ariba har lösningar som möjliggör för både stora och mindre företag att på ett enkelt sätt digitalisera hela inköpsprocessen, från sök och evaluering av leverantörer, till kontraktförvaltning och betalning. Med SAP Aribas molnbaserade inköpslösningar kan företag snabbt realisera effektiviseringar och innovation för hela inköpsledet. Företag som använder sig av SAP Ariba rapporterar upp till 50% effektivisering av leverantörshanteringen, 65% tidsreduktion genom automatiserade leverantörstransaktioner och 90% snabbare sök och evaluering av leverantörer, samtidigt som inköpskvalitet och regelefterlevnad höjs. 

  - I takt med att företag ser över sin traditionella beskaffning för att möta nya krav på regelefterlevnad, hållbarhet och innovationsförmåga är Acandos spetskompetens inom digitalisering av inköp mycket efterfrågad idag. Vi ser Acando som en värdefull partner på den växande svenska marknaden och är glada för att de valt att satsa på SAP Aribas lösningsportfölj, säger Bryan Lindenskjold, ansvarig för SAP Ariba i Norden.

  Vill du veta mer?

  Kontakta Eva Sjöblom eva.sjoblom@acando.com +46 (0)70-369 31 94