Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

    Acando skapar effektivare förhandlingsprocess för hyresgästorganisation

    Den 1 september i år ändras reglerna kring hur lång tid förhandlingsprocessen för bostadshyror får ta. Acando utvecklar tillsammans med en av Sveriges största hyresgästorganisationer en digital förhandlingsportal för att effektivisera arbetet. 

    Hyresgästorganisationens huvudsyssla är att förhandla över 500 000 medlemmars hyror och sedan organisationen bildades år 1915, har detta gjorts analogt och till största delen manuellt. Nu har regeringen beslutat att förhandlingsprocessen inte får överstiga 90 dagar. Ändringen träder i kraft den 1 september 2017 och hyresgästorganisationen måste innan dess göra en omfattande effektivisering av processen för att leva upp till de nya kraven.

    - Acando ska ta fram en digital förhandlingsportal som effektiviserar arbetet och är anpassad efter användarnas specifika önskemål och krav, säger Carl Tottie, ansvarig för Customer Experience and Commerce på Acando.

    Vill du veta mer?

    Kontakta Anna Ohlsson anna.ohlsson@acando.com +46 (0)70-413 41 79