Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Acando skapar en bättre användarupplevelse på telenor.se

  Acando har fått i uppdrag att ta fram en ny frontend-lösning för telenor.se. Lösningen ska ge större flexibilitet och möjligheter till en bättre användarupplevelse.

  Telenor är i behov av en frontend-lösning på telenor.se, som lever upp till de krav som verksamheten ställer på flexibilitet, skalbarhet och prestanda. Därtill vill företaget ha möjligheten att anpassa gränssnittet så att det går i linje med besökarnas önskemål, krav och förväntningar avseende användarupplevelsen. Telenor vill därför ta fram en lösning för att kunna driva telenor.se i önskad riktning framöver. I ett första steg initierade Acando ett projekt där man samlade in kraven, identifierade rätt väg att gå, satte upp en prototyp, utvärderade och slutligen presenterade en rekommendation och frontend-strategi för den nya lösningen på telenor.se. I ett andra steg ska Acando tillsammans med befintligt utvecklingsteam hos Telenor, implementera den nya lösningen.

  - Lösningen ska agera vägvisare för samtliga delar inom Telenors webbaserade användargränssnitt, säger Carl Tottie, ansvarig för Digital Execution, Acando Business Design Studio. 

  Vill du veta mer?

  Kontakta Anna Ohlsson anna.ohlsson@acando.com +46 (0)70-413 41 79