Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Acando skapar ny digital arbetsplats hos Ekman & Co AB

  Acando har levererat en ny digital arbetsplats för handelshuset Ekman & Co AB. Den digitala arbetsplatsen, som är realiserad på Office 365 och Acandos accelerator Acando Collaboration Platform, är ett viktigt led i den digitaliseringsprocess Ekman är mitt inne i.


  Ekman har gått från ett SharePoint-baserat intranät till en digital arbetsplats som fullt ut nyttjar Office 365 och plattformens funktioner. Den digitala arbetsplatsen ska skapa ett effektivare samarbete inom företaget och tillgodose medarbetarnas ökade krav på moderna verktyg. Dessutom skapas nya möjligheter för samarbete med externa parter.

  - Vår nya digitala arbetsplats ger oss de möjligheter och verktyg vi behöver för att kommunicera och samarbeta på ett effektivt och enkelt sätt. I en global organisation som vår är det viktigt att ha en gemensam yta som skapar gemenskap, inbjuder till kommunikation och som är tillgänglig, säger Lena Öhrn, IT-chef på Ekman.

  Den nya lösningen är ett viktigt led i digitaliseringen av Ekmans verksamhet och kommer ge företaget mer konkurrenskraft i en bransch som är i början av arbetet med att transformera till digitala plattformar och verktyg. Samtidigt ökar attraktionskraften vid rekrytering av nya medarbetare och ger dagens anställda större möjligheter att arbete mer effektivt.

  - Projektet att skapa en modern digital arbetsplats ihop med Ekman har varit både utmanande och framgångsrikt, vi har tillsammans flyttat kunden från en vardag med något utdaterade verktyg till en ny värld med moderna verktyg som skapar helt nya möjligheter, säger Martin Ström, projektledare på Acando.

  Vill du veta mer?

  Kontakta Anna Ohlsson anna.ohlsson@acando.com +46 (0)70-413 41 79