Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Acando utvecklar skräddarsytt system för planering av efterfrågan till CBR Fashion

  Acando har utvecklat ett innovativt system för sin kund, CBR Fashion Group, som optimerar leveransförmågan för modeföretagets varumärken Street One och CECIL. Det skräddarsydda systemet tillåter dem att exakt prognostisera försäljning och efterfrågan.

  Acandos mjukvarulösning beräknar rekommenderade framtida beställningar hos leverantörerna för att säkerställa optimala lagernivåer. Detta inkluderar att förutspå försäljnings- och inköpsbehov för alla produktsorter och målregioner. För att undvika leveransbrister och inkomstförluster, går systemet igenom olika scenarier, som exempelvis försenade leveranser eller ändrade leveransmetoder. Med en ”Avisfunktion” kan systemet förberäkna beställningsbehovet över den faktiska orderperioden. Genom att använda sig av informationen, kan leverantörer planera sina materiella inköp och klädproduktionen i god tid. Systemet erbjuder även ett antal utvärderingsverktyg för att snabbt kunna identifiera ökad efterfrågan på vissa produkter samt lagerbrist. Stora mängder data från andra system kan även dras in för mer komplexa systemberäkningar.

  Exakta prognoser för försäljning och efterfrågan är viktiga faktorer när företag vill bibehålla konkurrenskraft på marknaden. I en tid med rörliga globala marknader som har korta livscykler och hög produktdiversitet, kan det vara extremt komplext att skapa exakta prognoser. Acando utvecklar skräddarsydda planeringsverktyg som tillåter företag att fatta välgrundade beslut baserade på solida prognoser och relevanta indikatorer.

  CBR Fashion distribuerar varumärkena Street One och CECIL och verkar i Tyskland och många andra europeiska länder. Det nya systemet för planering av efterfrågan garanterar att CBR Fashion Group alltid kan fullgöra kundordrar i tid. Dessutom anpassas lagernivån automatiskt till nuvarande efterfrågan, vilket minimerar lagerkostnaderna. 

  Vill du veta mer?

  Kontakta Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications anna.ohlsson@acando.com +46 (0)70-413 41 79