Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Kallelse till Acando ABs årsstämma den 26 april 2018

  Årsstämma 2018

  Årstämma 2018 äger rum torsdagen den 26 april 2018 kl. 17.00 på Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm.

  Anmälan
  Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018,
  dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 20 april 2018 kl. 12.00.

  Anmälan kan ske på något av följande sätt:
  -        per telefon 08-699 70 00, vardagar 8.00–17.00
  -        per post till adress: Acando AB, Box 16061, 103 22 Stockholm
  -        per e-mail till lotta.trulsson@acando.com 

  Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

  Vill du veta mer?

  Kontakta Anneli Lindblom, CFO anneli.lindblom@acando.com +46 (0)76-593 84 00