Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Vi vill bidra till skapandet av ett klimatneutralt Sverige

  Acando och över 40 andra konsultbolag tar fram en gemensam plan för hur branschen ska bidra till att skapa ett fossilfritt Sverige.

  I juni 2017 beslutade Sveriges riksdag att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Det kommer att kräva en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. De digitala lösningar som vi och andra konsultbolag hjälper till att utveckla och implementera har stor potential att bidra till förändringen. Genom att skapa en samsyn i vår bransch kan vi genom strategiska uppmaningar och förslag bidra till att utvecklingen mot fossilfria och klimatpositiva affärsmöjligheter möjliggörs och påskyndas. Det kan gälla allt ifrån smart användning av IT-lösningar och utveckling av nya affärsmodeller i en digitaliserad värld till implementering av AI-lösningar och dematerialisering via digitalisering.

  Färdplanen ska tydliggöra hur konsultbranschen tillsammans med användare av digitala lösningar, politiker och andra beslutsfattare, kan möjliggöra önskad omställning. Den ska belysa trender, drivkrafter, hinder, målbilder och affärsnytta med klimatarbetet till en bred grupp aktörer och roller. Arbetet projektleds av Cybercom.

  Vi ser framemot att återkomma med mer nyheter kring detta initiativ!

  Vill du veta mer?

  Kontakta Anna Ohlsson anna.ohlsson@acando.com +46 (0)70-413 41 79