Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Om oss

  Teknologi driver förändring, men det är användarens vilja och förmåga att använda den som skapar värde. Med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden och triggers - och såklart ett rågat mått kreativitet - skapar vi idéer, löser problem och mobiliserar organisationer till förändring.

  Våra 1 200 konsulter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Borlänge/Falun har en lokal branschkunskap, och vi är extra stolta att våra kunder rankar oss högt när det gäller personligt engagemang och samarbetet med deras organisation.

  Totalt är vi 2 100 konsulter i fem länder, Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Lettland.

  Vår Vision

  A more capable world

  A more capable world
  Vi tror på att aggregera och accelerera talang. Vi ger kraften att transformera och transformeras till både kunder och medarbetare. Vi skapar värden för alla genom att hela tiden växa tillgången på talang och tillgängliggöra den för de som önskar att ta del av den.

  Vår Mission

  Acceleration at Heart, Strategy in Mind

  Acceleration at Heart, Strategy in Mind
  Vi har förmågan att förstå morgondagens drivkrafter och anpassa dem till dagens förutsättningar. Vi skapar resultat där dagens verklighet och framtidens möjligheter är i balans. Därigenom hjälper vi våra kunder att accelerera sin utveckling. Vi vet att evolution och flexibilitet är nödvändigt. Teknologi skapar möjligheter. Genom att kombinera dessa leder vi förändring. Det vi gör utvidgar. Sättet vi gör det på utmanar det ordinära. När vi sammanför visioner och struktur blir strategier verklighet. Genom att sammanföra innovation och erfarenhet gör vi skillnad.

  Våra Varumärkesvärderingar

  Modern Pioneers, Grounded Achievers, Passionate Transformers

  Vårt löfte till våra kunder, våra beteenden och vilka egenskaper vi visar i våra åtaganden,är nära sammankopplade genom våra varumärkesvärderingar.

  Modern Pioneers
  Vi inspirerar våra kunder genom lösningar som utmanar befintliga strukturer och vedertagna sanningar.
  Vi utmärker oss genom att vara tydliga och enkla i våra affärsrelationer.

  Grounded Achievers
  Vi skapar förtroende genom faktabaserad analys, val av metodik och relevanta erfarenheter samtidigt som vi skapar ny insikt genom förenkling och hög relevans.

  Passionate Transformers
  Vi utmanar oss själva och våra kunder att nå längre och accelererar förändring genom att passionerat driva våra kunders utveckling så väl som vår egen.

  Våra Värderingar

  Mod, empati & tydlighet

  För att skapa en både välmående och innovativ arbetsplats, arbetar vi löpande med att säkerställa att våra värderingar guidar oss i alla beslut och i hur vi kommunicerar med våra medmänniskor.

  Mod
  Vi agerar med mod och uppmuntrar nyfikenhet.

  Empati
  Vi agerar med empati, och uppskattar olikheter och en bredd av perspektiv.

  Tydlighet
  Vi agerar med tydlighet och skapar riktning i en alltmer komplex omgivning.

  Vår strategi

  Technology driven,
  Behavior centric

  Vi tror inte på den traditionella uppdelningen mellan management och IT. I dagens digitala värld måste våra kunder bryta ned denna barriär för att de ska kunna accelerera transformation, och därmed behöver även vi som konsultbolag ett nytt angreppssätt. Vi tror istället på att alltid nyttja teknik som drivkraft och på att sätta användarbeteende i centrum för allt vi gör. Genom detta förhållningssätt och vår funktionella expertis, vårt branschkunnande och vår transformativa förmåga, hjälper vi våra kunder att utveckla, förbättra och anpassa sitt medarbetarlöfte, sina kunders upplevelse och sin förmåga att driva innovation och utvecklas som bolag.

  Läs även

   

  Är det dig vi letar efter?