Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Anpassa er till GDPR

  Vi hjälper företag att etablera en transparent hantering av kunddata i linje med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft i maj 2018.

  Sedan den 25 maj 2018 måste alla företag, myndigheter och organisationer ha anpassat sin persondatahantering till den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Lagändringen ställer krav på nya rutiner och processer för hantering av dataregister. Acando hjälper till att reda ut begreppen, kartlägga era specifika behov och leda ett kontinuerligt förändringsarbete för att göra anpassningen så enkel som möjligt.

  Ökad transparens kring hantering av personuppgifter skapar affärer grundade på förtroende och tillit

  Lagförändringar kring dataskydd påverkar företag inom alla branscher och de som bryter mot kraven riskerar viten. Men det finns också vinningar i att möta de krav på transparens och personintegritet som EU vill uppnå med de nya reglerna. Att kunna påvisa hur man hanterar persondata är viktigt för att behålla och stärka sitt förtroende gentemot kunder, samarbetspartners och leverantörer.

  Se även

  Hur kan Acando hjälpa er?

  Vi hjälper våra kunder att analysera affär, organisation, processer och IT-miljö för att kunna utveckla en anpassad steg-för-steg-etablering av kontroller och arbetssätt. Implementeringsfasen innefattar olika typer av lösningar beroende på identifierade brister i efterlevnad av GDPR. Det skulle exempelvis kunna röra sig om systemlösningar för åtkomst- och identitetshantering för att skydda data. Slutligen är verifieringar och valideringar viktiga för att säkerställa att verksamheten följer lagkrav och det måste ses som en återkommande process då arbetssätt tenderar att förändras med tiden.

  Vi besitter specialistkunskap om vilka krav GDPR ställer, men vi bidrar också med värdeskapande och innovativa idéer utifrån vår mångåriga erfarenhet från process- och systemförändringar.

  Tillvägagångssätt GDPR

  GDPR i siffor

  GDPR siffror

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Daniel Riddarvinge daniel.riddarvinge@acando.com +46 (0)72-506 74 34

  Eller vill du bli kontaktad?


  Insikt GDPR – ett gyllene tillfälle för marknad att bygga starka kundrelationer

  Oavsett vilken verksamhet eller bransch du verkar inom är sannolikheten stor att GDPR på något sätt kommer att påverka din arbetsdag. För dig som arbetar på en marknadsavdelning kommer GDPR definitivt att innebära förändrade arbetssätt, beteenden och processer såväl för det strategiska arbetet som för det operativa dagliga förfarandet.

  Insikt GDPR-resan slutar inte den 25 maj

  Med ett knappt halvår kvar tills GDPR träder i kraft är det flera organisationer som har kommit en bit på vägen mot efterlevnad. Är ni kanske en av organisationerna som inte hunnit börja än, och har svårt att veta var ni ska börja?

  Erbjudande SAP GDPR Compliance Check

  Acando har metod och erfarenhet av att kartlägga och presentera hur personuppgiftsinformation finns lagrad i just er SAP-installation samt vilka som har tillgång till den.