Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Säkerställ er efterlevnad av GDPR

  Acandos tjänst för efterlevnad av GDPR är en praktisk och kostnadseffektiv lösning för organisationer som inte har den nödvändiga dataskyddsexpertisen och kunskapen för att på egen hand uppfylla sina skyldigheter enligt GDPR. Att uppnå compliance var första steget, men den 25 maj var inte slutet, utan början på dataskyddsresan. Att säga att man är compliant idag behöver inte innebära att man är det imorgon. Både förordningen och verksamheten är levande och behöver ses över löpande.

  Den nya dataskyddsförordningen GDPR finns på plats för att stärka den enskildes integritet. För företag och organisationer innebär detta ett långsiktigt arbete med att löpande förbättra och stärka sitt digitala förtroende. Personer ska kunna känna trygghet i att deras personuppgifter hanteras på ett säkert och respektfullt sätt. Acando hjälper er att bygga upp ert digitala förtroende och bevara det över tid.

  En samlad GDPR-tjänst ger ett mer effektivt nyttjande av expertkompetensen

  Genom tjänsten får ni Acandos samlade kompetens i ryggen och tillgång till de ämnesområdesexperter som bäst passar ert behov under det stadium ni befinner er i. Vi har en både bred och djup kompetens inom GDPR och informationssäkerhet, beprövade verktyg och väl bearbetat strukturkapital som fortsätter att byggas på i takt med ny utveckling av dataskyddsförordningen.

  Utöver specialistkunskap inom vilka krav GDPR ställer, bidrar vi också med värdeskapande och innovativa idéer utifrån vår mångåriga erfarenhet från process- och systemförändringar.

  Acando erbjuder tjänsten för GDPR-efterlevnad i olika omfattning utifrån behov

  GDPR-dataskyddsombud

  Alla företag, myndigheter och organisationer måste löpande anpassa sin hantering av personuppgifter till GDPR. Reglerna ställer krav på nya rutiner och processer som ska löpande upprätthållas och uppdateras i förhållande till utvecklingen.

  Samtliga paket inleds med en övergripande nulägesanalys för att identifiera er compliance-nivå och era behov. Vi leder även en målbildsworkshop med syfte att formulera vårt gemensamma GDPR-mål och etablera effekter som GDPR-arbetet ger. Den samlade bilden och formulering för GDPR-arbetet ger stöd vid prioritering av insatser, hjälper ledningen att tydligare kunna förklara insatserna och underlättar i att mäta förändringens genomslag genom att hitta rätt nyckeltal.

  Samtliga paket ger ett årligt granskningsomdöme för er GDPR-efterlevnad. Rapporten identifierar även luckor och föreslår lämpliga åtgärder för att undvika sanktioner och ersättningskrav.

  Det är när som helst möjligt att växla mellan de olika paketen i takt med att era förutsättningar och behov förändras.

  Utifrån nuläge och målbild hjälper vi dig att välja rätt omfattning för just er organisation

   

   

  Paketet Small är informerande och riktar sig till dig som vill tillskansa sig den senaste kunskapen inom dataskydd och utbyta erfarenhet inom dataskydd med andra organisationer. Ni får tillgång till aktuella rön och omvärldsbevakningar genom vårt nyhetsbrev och blir bjudna till Acandos rundabordet-samtal där ni, förutom att ta del av det senaste inom området från våra experter, även får möjlighet att utbyta erfarenheter med andra organisationer.

  Medium-paketet lämpar sig bäst för er som är ute efter en kostnadseffektiv lösning för rådgivning inom dataskydd. Vi misstänker att ni har en förvaltningsorganisation för dataskydd på plats som ni vill komplettera med expertkompetens i enskilda frågor. Vi bidrar även med löpande utbildning till medarbetarna.

   

  Paketet Large riktar sig till er som utöver rådgivning, även vill ha aktivt stöd i er dataskyddsförvaltning. Både paketen Medium och Large innefattar även analytikertid för att stötta i de mest operativa uppgifterna och på så sätt skapa en så kostnadseffektiv tjänst som möjligt.

  Plustjänst - Dataskyddsombud

   

  Behöver ni utse ett Dataskyddsombud som ansvarar för att behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och lagligt sätt? Inom vår compliance-tjänst, erbjuder vi Dataskyddsombud som tilläggstjänst, där våra mest kvalificerade GDPR-konsulter kliver in och axlar rollen som ansvarig.

  Vi vill att ni ska känna trygghet i att ni behandlar personuppgifter på rätt sätt inom er organisation. Detta genererar ett affärsvärde i form av bättre relationer och stärkt förtroende hos kunder, samarbetspartners, leverantörer och anställda.

  Plustjänst - Dataskyddsdriver

  För kunder som har en bit kvar till adekvat compliance-nivå hjälper vi er att slutföra identifierat restpunkterna med hjälp av en erfaren projektledare. Implementeringsfasen innefattar olika typer av lösningar beroende på identifierade brister i efterlevnaden av GDPR.

  Jessica Säll jessica.sall@acando.com +46 (0)72-353 06 80
  Hanna Nilsson Andrén hanna.nilsson.andren@acando.com +46 (0)70-347 29 87
  Insikt GDPR – ett gyllene tillfälle för marknad att bygga starka kundrelationer

  Oavsett vilken verksamhet eller bransch du verkar inom är sannolikheten stor att GDPR på något sätt kommer att påverka din arbetsdag. För dig som arbetar på en marknadsavdelning kommer GDPR definitivt att innebära förändrade arbetssätt, beteenden och processer såväl för det strategiska arbetet som för det operativa dagliga förfarandet.

  Träffa våra GDPR-specialister för att diskutera era specifika behov

  Acando hjälper er, oavsett hur långt ni har kommit i arbetet, genom att kartlägga era specifika behov och leda ert anpassningsarbete, slutföra ett pågående projekt eller stödja er i det kontinuerliga förbättrings- och efterlevnadsarbetet. Boka ett möte med oss för att utvärdera ert läge och få en skräddarsydd plan framåt.

  Jessica Säll jessica.sall@acando.com +46 (0)72-353 06 80

  Boka ett möte här:


  Erbjudande SAP GDPR Compliance Check

  Acando har metod och erfarenhet av att kartlägga och presentera hur personuppgiftsinformation finns lagrad i just er SAP-installation samt vilka som har tillgång till den.