Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Uppgradera vården med datadrivna beslut

  Artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) är tekniker som skapar större detaljinsikt i vårdverksamhetens alla delar, så att ni kan fatta bättre beslut underbyggda på fakta snarare än känsla. Teknikerna i sig skapar inget värde, men när vi applicerar dem på rätt delar i vården möjliggör de en mer precis, effektiv och framför allt patientorienterad hälso- och sjukvård. Vi hjälper er att ta vården till nya nivåer – och har både det strategiska perspektivet och den nödvändiga tekniska kunskapen för att få det att hända.

  Hur kan Acando hjälpa er?

  Vi är experter på att lokalisera och visualisera data som underlag för bättre beslut, byggda på precision och fakta. Att jobba datadrivet skapar både spårbarhet och realtidskunskap om vårdens olika delar, men också tidsbesparingar och snabbare diagnoser. Sist, men inte minst, blir det enklare att upptäcka mönster och avvikelser, som inte bara blir en källa till högre kunskap utan även en bas för klinisk forskning.

  Vi är specialister på datadriven analys inom vården

  Strukturerad vårddata

  Ofta fokuserar digitalisering i vården på arbetssätt och patientnytta men det finns en hävstång i att använda den lagrade informationen till annat än att dela information mellan personer i vårdkedjorna. Nyttan ökar väsentligt om vårddokumentationen är strukturerad och kodad enligt standardiserade ramverk och några exempel på möjliga tillämpningsområden inkluderar:

  Kliniska beslutsstöd - 
  kan enkelt utvecklas baserat på exempelvis diagnos, läkemedel, provsvar,

  Prediktion/riskanalys -
  kring att utveckla en viss sjukdom eller komplikation

  Rollbaserade vyer -
  som filtrerar fram rätt information, baserat på yrkeskategori och situation

  Underlättad forskning -
  när rätt informationsmängder är enkla att hitta

  Styrning av verksamheten -
  kan baseras på realtidsdata, visualiserad i grafer eller tabeller

  Kapacitetsanalys -
  för en verksamhet när det faktiska behovet ställs i relation till faktisk kapacitet

  Säker och enkel informationsdelning -
  utan dubbelregistrering, till NPÖ, patienter eller kvalitetsregister

  Acando Health Data Lab

  Inom Acando Health Data Lab samverkar vi tillsammans med kunder och partners för att lösa några av de större utmaningarna inom datadriven vård, däribland:

  Relaterade erbjudanden 

  Kundcase

  • Acando hjälpte Västra Götalandsregionen med avancerad analys rörande lunginflammationsprocessen

   Acando hjälpte Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) med ett projekt som fokuserade på lunginflammation, med den grundläggande frågeställningen ”varför blir vissa patienter mer sjuka än andra?”. Acando blev ombedda att stötta med design och implementation av en IT-lösning samt kunskap om arbetsmetoder. Acando och SÄS arbetade utifrån ett iterativt tillvägagångssätt baserat på ett nära samarbete mellan kliniska experter, IT-experter och Acandos dataanalytiker. Projektet visade bland annat att vissa mediciner har stor inverkan på risken för intensivvård, att flytt mellan avdelningar kan öka längden på sjukhusvistelsen för vissa patienttyper samt att vissa tidigare tillstånd/diagnoser påverkade risken för intensivvård oväntat mycket.

  Kundcase Machine learning minskar risken för allvarlig lunginflammation

  Med machine learning och big data har Södra Älvsborgs sjukhus fått helt ny kunskap om patientmottagande och risker för komplikationer som lunginflammation. Resultatet av Acandos uppdrag är effektivare vård och kortare vårdtider.

  Tema The Future of Healthcare

  Vården är satt under hård press och digitaliseringen möjliggör lösningen på dagens och framtidens utmaningar. Men tekniken är bara en förutsättning - att få med det mänskliga perspektivet på resan är A och O för att skapa en framgångsrik vård. Vi djupdyker i det senaste inom hälso- och sjukvård, och vad som krävs för att nå en hållbar förändring.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Fredrik Erbing fredrik.erbing@acando.com +46 (0)73-021 12 69

  Eller vill du bli kontaktad?