Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Mät er digitala mognadsgrad

  Vill ni ta fram en ny digital strategi? Letar ni efter ett sätt att utvärdera genomförda initiativ? Eller undrar ni hur ni står er gentemot branschsnittet? Vår förmågekartläggning skapar insikter som förenklar ett framgångsrikt transformationsarbete.

  Bristen på kunskap om det egna företagets digitala förmågor är ett avgörande hinder för framgångsrik digital transformation

  Inga framgångsrika digitala transformationer har drivits igenom utan ledningens engagemang. Och bara med rätt underlag och kunskap om bolagets utgångspunkt, befintliga styrkor och svagheter, kan ledningen genomföra ett lyckat förändringsarbete. En digital förmågekartläggning är en temperaturmätning och skapar en språngbräda för den utveckling alla företag står inför idag: Att gå från en digital strategi till en digital affär.

  Acando genomför varje år sedan 2012 en studie kring digital mognad bland hundratals organisationer, vartannat år inom privat sektor och vartannat inom offentlig sektor. Studien kallas Digital Maturity Assessment och utvärderar flera dimensioner av organisationernas verksamhet. Resultaten ger oss en djupare förståelse för våra kunders utmaningar och möjlighet att kontinuerligt utveckla våra verktyg baserat på de framgångsfaktorer vi identifierar hos de som lyckats bäst.

  Läs mer om den senaste studien

  Vilka förändringar bör ni prioritera just nu?

  Med hjälp av samma metodramverk, hjälper vi också individuella bolag att kartlägga sina digitala förmågor. De får en utgångspunkt för tydlig uppföljning av förändringar inom organisationen. Men kan också benchmarka sig gentemot relevanta branscher och segment i vår studie. Vi har hjälpt digitalt ansvariga och ledningsgrupper som ska utveckla en ny digital strategi, de som behöver utvärdera utförda satsningar och de som upplever en hård konkurrens och vill veta hur de står sig. En förmågekartläggning är också användbar för företag som har ett behov av att skapa ett gemensamt vokabulär för att ta sig an en förändringsresa.

  Hur går det till?

  DMA

  Vi hjälper företag att bli ledare i det digitala landskapet 

  Digital Insights

  Ta del av våra insikter kring digitalisering och innovation.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Erik Brandrup-Wognsen Stockholm erik.brandrup-wognsen@itch.se +46 (0)70-250 76 58

  Eller vill du bli kontaktad?