Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Work smarter - Robotic Process Automation (RPA)

  Automatisering har traditionellt sett skett genom implementeríng av nya system. RPA agerar istället som en ny användare av befintlig mjukvara - som digital arbetskraft. Anställ en robot och låt dina medarbetare fokusera på värdeskapande uppgifter.

  Genom att låta en digital medarbetare hantera repetitiva rutinuppgifter kan du öka kapaciteten, sänka kostanderna och få gladare personal. Utan komplicerade integrationer.

  En ROI på 200-400% redan första året är inte ovanligt

  Digital arbetskraft i form av en robot är inte bara snabbare och billigare, utan också mer noggrann. Dessutom skapas mer tid för mänskliga medarbetare att fokusera på värdeskapande uppgifter. När Robotic Process Automation (RPA) används som ett strategiskt verktyg och i kombination med framgångsrik förändringsledning, skapar det inte bara sänkta kostnader utan också medarbetarnöjdhet och affärsvärde.

  Vad är Robotic Process Automation?

  RPA är en sofistikerad mjukvara som automatiserar regelbaserade processer. Den stora skillnaden gentemot traditionell automatisering är att det inte handlar om implementering av en ny mjukvara, utan om en ny användare av den befintliga mjukvaran. RPA replikerar alltså de uppgifter en människa normalt sätt skulle utföra, via samma gränssnitt och licenser. Därmed krävs inga komplicerade systemintegrationer, och effekthemtagningen är betydligt snabbare än med traditionella IT-lösningar. 

  Fördelar med RPA

  Hur kan Acando hjälpa er?

  Acando har utvecklat ett ramverk för implementering av RPA som gör det enkelt att komma igång och att realisera de positiva effekterna. Vår rekommendation är att ta sig an automatiseringsarbetet i etapper - börja i mindre skala och fokusera på de snabba vinsterna.

  Kundcase

  • Definierade processer åt byggbolag

   Kunden har ett Shared Service center med drygt 100 anställda. En förstudie genomfördes för att utvärdera potentialen av att implementera RPA i SSCt. Resultatet blev ett business case kring besparingspotentialen samt definierade processer att initiera en RPA implementering på.

  • Effektivisering med hjälp av RPA

   Inom ramen för en utvärdering av kundens P2P-process ingick utvärderingen av möjligheterna att utveckla och effektivisera processen med hjälp av RPA. Ansatsen skedde i 3 steg där vi tittade på processeffektivisering, automatisering samt robotisering och hur dessa tre områden kunde kombineras för maximal effekt i processen. Resultatet blev ett förslag på ny process med en delvis omarbetad process med nya systemstöd och nya digitala medarbetare.

  Insikt Fem situationer då Robotic Process Automation (RPA) underlättar ditt arbete

  Vad används egentligen RPA till och vid vilka tillfällen passar det extra bra? Vi listar några situationer då RPA blir din och din organisations bästa vän.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Karl-Johan Linghede karl-johan.linghede@acando.com +46 (0)73-082 53 45

  Eller vill du bli kontaktad?