Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Work smarter - Robotic Process Automation (RPA)

  Automatisering har traditionellt sett skett genom implementeríng av nya system. RPA agerar istället som en ny användare av befintlig mjukvara - som digital arbetskraft. Anställ en robot och låt dina medarbetare fokusera på värdeskapande uppgifter.

  Genom att låta en digital medarbetare hantera repetitiva rutinuppgifter kan du öka kapaciteten, sänka kostanderna och få gladare personal. Utan komplicerade integrationer.

  En ROI på 200-400% redan första året är inte ovanligt

  Digital arbetskraft i form av en robot är inte bara snabbare och billigare, utan också mer noggrann. Dessutom skapas mer tid för mänskliga medarbetare att fokusera på värdeskapande uppgifter. När Robotic Process Automation (RPA) används som ett strategiskt verktyg och i kombination med framgångsrik förändringsledning, skapar det inte bara sänkta kostnader utan också medarbetarnöjdhet och affärsvärde.

  Vad är Robotic Process Automation?

  RPA är en sofistikerad mjukvara som automatiserar regelbaserade processer. Den stora skillnaden gentemot traditionell automatisering är att det inte handlar om implementering av en ny mjukvara, utan om en ny användare av den befintliga mjukvaran. RPA replikerar alltså de uppgifter en människa normalt sätt skulle utföra, via samma gränssnitt och licenser. Därmed krävs inga komplicerade systemintegrationer, och effekthemtagningen är betydligt snabbare än med traditionella IT-lösningar. 

  Fördelar med RPA

  rpa

  Hur kan Acando hjälpa er?

  Acando har utvecklat ett ramverk för implementering av RPA som gör det enkelt att komma igång och realisera de positiva effekterna. Vår rekommendation är att ta sig an automatiseringsarbetet i etapper – och vi har en tydlig metodik för hur vi tar oss an arbetet tillsammans med er.

  I ett första skede leder vi inspirationsworkshops ämnade åt den operationella verksamheten för att förbereda och identifiera processer aktuella för robotisering. Nästa steg är att driva ett kort projekt för att definiera vad som bör automatiseras och var i organisationen. Därefter kartlägger, planerar och utvecklar vi RPA inom utvald process och testar utförligt. Från resultaten tar vi fram en strategi och angreppsätt för fortsatt utrullning av RPA, utifrån kvantitativa och kvalitativa beslutsunderlag. Det sista steget i vår metodik är att bygga upp den interna RPA-kompetensen hos er med genomgång, förändringsledning, utbildning, pilot, styrning och arkitektur samt drift och förvaltningsorganisation.

  rpa

  Kundcase

  • Statens Service Center fick effektivare arbetsprocesser med RPA

   Statens Service Center (SSC) avsåg genomföra en pilot i syfte att effektivisera vissa arbetsprocesser inom ekonomiredovisning med hjälp av robotisering. SSC hanterar administrativa tjänster för cirka 60 myndigheter, vilket innebär flera monotona arbetsuppgifter som tar mycket tid från medarbetarna. Då de även fungerar som rådgivare fanns det ett stort behov av att minska repetitiva uppgifter flr att frigöra tid.

   Acando ledde ett pilotprojekt där tre processer robotiserades. I uppdraget ingick att synliggöra tekniska, legala och verksamhetsmässiga förutsättningar, samt checklistor för att robotisera ytterligare processer. Utöver det togs det fram ett business case som visade på ROI år två och förslag på förvaltningsmodell med kompetenser och ansvarsområden.

   RPA mottogs mycket positivt i organisationen och sågs som en hjälpsam medarbetare.

  • Processkartläggning åt Tyresö kommun

   Acando genomförde en inspirationsworkshop åt Tyresö kommun för att identifiera lämpliga processer för robotisering. Två processer identifierade och valdes ut för konfiguration, närmare bestämt upplägg av nya beställare och leverantörer samt hantering av fakturering av lån till medborgare.

   Acando genomförde en processkartläggning som anpassades till robotprogramvaran, samt kartläggning av system, gränssnitt och miljö för att identifiera potentiella hinder för robotisering. Nästa steg var att utveckla, testa och implementera roboten i kundens miljö.

   Acandos ramverk för RPA användes framgångsrikt i projektet, som resulterade i en ökad medarbetarnöjdhet och minimering av fel, som skapade betydande kostnadsfördelar på kort tid.

   Tyresö kommun planerar att robotisera fler processer framöver.

  Insikt Fem situationer då Robotic Process Automation (RPA) underlättar ditt arbete

  Vad används egentligen RPA till och vid vilka tillfällen passar det extra bra? Vi listar några situationer då RPA blir din och din organisations bästa vän.

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Ketti Dahlström Stockholm ketti.dahlstrom@acando.com +46 (0)73-082 54 98

  Eller vill du bli kontaktad?