Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Simplifying GDPR

  Vi hjälper företag att etablera en transparent hantering av kunddata i linje med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som träder i kraft nästa år.

  Den 25 maj 2018 måste alla företag, myndigheter och organisationer ha anpassat sin persondatahantering till den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Lagändringen ställer krav på nya rutiner och processer för hantering av dataregister. Acando hjälper till att reda ut begreppen, kartlägga era specifika behov och leda ett kontinuerligt förändringsarbete för att göra anpassningen så enkel som möjligt.

  Ökad transparens kring hantering av personuppgifter skapar affärer grundade på förtroende och tillit

  Lagförändringar kring dataskydd påverkar företag inom alla branscher och de som bryter mot kraven riskerar viten. Men det finns också vinningar i att möta de krav på transparens och personintegritet som EU vill uppnå med de nya reglerna. Att kunna påvisa hur man hanterar persondata är viktigt för att behålla och stärka sitt förtroende gentemot kunder, samarbetspartners och leverantörer.

  Se även

  Hur kan Acando hjälpa er?

  Acando och GDPR

  Vi hjälper våra kunder att analysera affär, organisation, processer och IT-miljö för att kunna utveckla en anpassad steg-för-steg-etablering av kontroller och arbetssätt. Implementeringsfasen innefattar olika typer av lösningar beroende på identifierade brister i efterlevnad av GDPR. Det skulle exempelvis kunna röra sig om systemlösningar för åtkomst- och identitetshantering för att skydda data. Slutligen är verifieringar och valideringar viktiga för att säkerställa att verksamheten följer lagkrav och det måste ses som en återkommande process då arbetssätt tenderar att förändras med tiden.

  Vi besitter specialistkunskap om vilka krav GDPR ställer och är det första konsultbolag som valt att certifiera våra konsulter, men vi bidrar också med värdeskapande och innovativa idéer utifrån vår mångåriga erfarenhet från process- och systemförändringar.

  Tillvägagångssätt GDPR

  GDPR i siffor

  GDPR siffror

  Hör gärna av dig!

  Vi är alltid intresserade av att höra mer om dina utmaningar.

  Daniel Riddarvinge daniel.riddarvinge@acando.com +46 (0)72-506 74 34

  Eller vill du bli kontaktad?