Cookie.

På acando.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt.

  Upptäck nya affärsmöjligheter med Internet of Things (IoT)

  Internet of Things (IoT) är tekniken som sammankopplar människor, platser och produkter – och som är på god väg att fundamentalt revolutionera industrier världen över. När den fysiska och digitala världen länkas samman till ett, finns möjlighet till helt nya affärsmodeller som tidigare bara gick att fantisera om. Vi på Acando hjälper er att utforska hur ni skapar maximalt värde genom IoT, och drar nytta av de nya tekniska möjligheterna.

  IoT har potentialen att radikalt förändra hur vi interagerar med världen. Dagligen lanseras mängder av nya tekniker, sensorer och sätt att koppla upp fysiska produkter. Statistik visar att det finns runt nio miljarder uppkopplade produkter, och enligt Gartner beräknas denna siffra stiga till 20 miljarder år 2020. Genom att digitalisera och koppla upp den fysiska världen kan vi skapa fler insikter, affärsvärde och helt nya affärsmodeller som tidigare inte var möjliga.

  IoT-plattformar möjliggör för organisationer att enkelt kunna monitorera, optimera och automatisera på helt nya sätt. Många företag och organisationer frågar sig nu hur IoT kan skapa mervärde i deras specifika verksamhet. Att det finns en oerhörd potential med IoT råder de få tvivel om, men för att konkretisera vad teknologin verkligen kan bidra med har vi listat tre betydande nyttor:

  Effektivitet

  IoT möjliggör en snabb, tillförlitlig beslutsprocess med informationsinsamling och analys i realtid. Som ett sjätte sinne som sparar tid och kraft - och ser till att ni lägger fokus på rätt saker.

  Hållbarhet

  IoT öppnar upp för förbättringar kring tillverkning, användning och återvinning. Smarta, uppkopplade företag kan bidra till minskad energiförbrukning, och smarta transporter minskar utsläpp.

  Försprång

  Genom mätning av användningsmönster kan företag utläsa kunders efterfrågan, uppfatta trender och anpassa prismodeller. Som skapar engagemang och en överlägsen kundupplevelse.

  Hur kan Acando hjälpa er?

  Vi på Acando har stor erfarenhet av hela processen, från att välja ut rätt sensorer till att analysera och presentera data på ett visuellt och förståeligt sätt – så att ni ska kunna ta rätt beslut i er unika verksamhet. Vår rekommendation är att först skapa en uppfattning om vilka nyttor och vinster ni som företag vill uppnå med IoT, för att sedan hjälpa er att realisera dessa vinster.

  Vår metodik

  Vi börjar alltid arbetet med en workshopserie, där vi utforskar potentialen med IoT för just er verksamhet. Därefter tar vi fram ett business case att använda som beslutsstöd för att kartlägga om och hur ni bör gå vidare med projektet. Nästa steg är att utföra en pilot, där vi installerar sensorer och påbörjar insamlingen av information. Detta är en iterativ process där vi testar och optimerar insamlingen och analyserna för att uppnå bästa möjliga resultat. Med ett lyckat pilotprojekt som grund tar vi fram angreppssätt och implementationsplan för fortsatt utrullning av IoT-lösningen, med våra konsulter närvarande från start till mål.

  "IoT has the potential to change the world, just as the internet did. Maybe even more so.” 
  – Kevin Ashton

  För att fortsatt kunna utveckla värdet av IoT bygger vi i det sista steget upp er interna IoT-kompetens med genomgångar, förändringsledning, utbildning, styrning och arkitektur samt drift och förvaltningsorganisation.

  Internet of Things Platform

  Acando har utvecklat en flexibel IoT-plattform som kan användas på ett smidigt och snabbt sätt för att upprätta ett pilotprojekt och/eller en fullskalig implementation.

  Plattformen blir landningspunkten för insamlade data, oavsett sensorer, och har inbyggd funktionalitet för att visualisera data på ett överskådligt sätt. Plattformen är tillgänglig både via webb, mobilapplikation, och genom egna system – självklart är ni alltid ägare till datan som samlas in.

  Använder ni er redan av IoT och vill ta det till nästa nivå?

  Då hjälper vi er hitta nya sätt att tjäna pengar på insamlade data genom data aggregation, machine learning och artificiell intelligens. Vi har även tekniker för att göra exakta förutsägelser om framtida affärsscenarier och markera möjligheter för nya marknader, produkter och tjänster, vilket minskar risken och investeringsbehovet. 

  Relaterade erbjudanden

  Kundcase

  • Förbättrad logistikprocess för svenskt trämekaniskt industribolag

   Kunden har en traditionell industriell process som innefattar ett timmerlager, sågverk, ämnestorkar, ihopsättnings- och spikmaskiner samt färdigvarulager. Företaget ligger på sin maximala kapacitet och behöver investera för att kunna expandera och öka omsättningen.

   Kundens utmaning är att de har för låg kontroll på den interna logistiken och processer för att kunna göra ett riktigt bra business case. Kunden tror även att det kan finns betydande effektivitetsvinster om den interna logistiken kan förbättras.

   Acandos förslag på lösning är ett system som bygger på GPS-positionering av truckarna och ett virtuellt flöde där de olika fysiska lasterna får en digital tvilling. De digitala tvillingarnas position bestäms av deras utgångsgruppering utanför sågverket. Därefter positioneras de genom att trucken som lyfter och transporterar lasten uppdaterar positionen med hjälp av sin egen GPS-position.

   Systemet hanteras via läsplattor som monteras i truckarna och vid de lastnings- och omlastningspunkter som är definierade. De olika kör-uppdragen publiceras i en slags taxi-app som truckförarna ser och tar genom att klicka på den om de är nära eller har minst att göra.

   Lösningen ger alla inblandade i flödet en direktbild över flödet och ger produktionsplaneringen en helt ny möjlighet och förmåga att planera och leda den praktiska logistiken.

   Det kunden finner särskilt attraktivt med denna lösning är att vi digitaliserar existerande verksamhet och gör den spår- och styrbar. Med några månaders drifts-data uppskattar Acando och kunden att nästa steg är redo att tas, att med statistiska analyser se vilka effektiviseringar som kan och bör göras samt vilka större investeringar i ny kapacitet – men också vilka automatiseringar som kan göras.

  • Effektivare arbetsmiljö för svenskt pensionsbolag

   Kunden hade ett öppet kontorslandskap med små, icke-bokningsbara konferensrum. Både medarbetare och konsulter la onödig tid på att leta efter lediga rum för möten eller telefonsamtal. Ytterligare onödig tid lades på att leta efter lediga skrivbordsplatser när de anlände till kontoret eller var klara efter ett möte. Ett tydligt business case identifierades, vilket var att minska tidsförlusterna per år.

   Acando blev ombett att utforma och genomföra ett ”Proof of concept” som skulle innehålla:

   • IoT-sensorer som läser av ifall rum eller skrivbordsplatser är upptagna eller lediga
   • En webbapplikation som i realtid visar en levande kontorslandskapskarta med för närvarande lediga och upptagna skrivbordsplatser och rum.

   Lösningen skulle vara skalbar för att möjliggöra en senare fullskalig implementation. 

   Resultatet blev lyckat och kunden kunde se i realtid ifall rum eller skrivbordsplatser var lediga eller upptagna. Utöver detta resulterade även projektet i nya idéer på IoT-användningsområden som kunden fick presenterat för sig.

  Boka ett möte med oss för att identifiera era möjligheter med IoT

  Träffa våra Internet of Things-specialister för att diskutera hur tekniken kan optimera just er affär, och få en skräddarsydd plan framåt.

  Philip Appleton philip.appleton@acando.com +46 (0)73-396 60 09

  Boka ett möte här:


  Insikt Varm höstjacka eller tunna sommarkläder? IoT förutspår efterfrågan och effektiviserar detaljhandelns supply chain
  Insikt IoT inom logistik- och transport

  Under Logistik- och Transportmässan deltog vi på ett seminarium om Internet of Things (IoT) - en tidsresa som tog oss från industriella revolutionen fram till 2030. Med ämnen som involverade allt från regeringens klimatmål, sensorer och dataanalys till lastbilar och design thinking. Och hur kan egentligen legobyggande hjälpa företag att ta steget in i IoT?